“Giáo hội cần các cặp vợ chồng mẫu mực”

90

“Giáo hội cần các cặp vợ chồng mẫu mực”

Đức Phanxicô trong buổi gặp các thẩm phán và luật sư của Tòa Thượng Thẩm ngày 25 – 1- 2020

www.cath.ch, Jacques Berset, 2020-01-26

Trong bài phát biểu khai mạc năm 2020 trước các thẩm phán và luật sư của Tòa Thượng Thẩm (Rote romaine), một trong ba tòa án cơ bản của Tòa Thánh, Đức Phanxicô lên tiếng, “Giáo hội ngày nay cần các cặp vợ chồng kitô hữu là nhân chứng thường trực cho Tin Mừng.” 

Một “gương mẫu của đời sống vợ chồng”

Đức Phanxicô xin các thẩm phán lấy gương mẫu của cặp vợ chồng Aquila và Priscille trong thời của họ. Như hai người đã tử đạo trong thời đầu kitô giáo, các cặp vợ chồng “hoàn hảo” bổ sung cho Giáo hội trong một số công việc như chuẩn bị hôn nhân. Đức Phanxicô giải thích, các giáo dân cần các vợ chồng như vậy để “đến với các tín hữu tuy vẫn cho mình là kitô hữu” nhưng “không thường xuyên nhận các phép bí tích và gần như không biết đến Chúa Kitô.”

Trước các thành viên của Tòa Thượng Thẩm, Đức Phanxicô đưa ra ví dụ của cặp vợ chồng Aquila và Priscille này, họ đã ở bên cạnh Thánh Phaolô và là gương mẫu của đời sống vợ chồng. Bài đọc này được lấy từ bài giáo lý về Sách Công vụ Tông đồ được Đức Phanxicô ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Giáo hội không phải là “môi trường của những người hoàn hảo”

Đức Phanxicô chỉ trích các mục tử “đôi khi khép kín và cứng nhắc”. Ngài xin các thẩm phán đừng đầu hàng trước một “Giáo hội của một vài người” nhưng “trong bóng tối của đức tin” để đáp lại “lời mời trao lại cho tương lai nét đẹp của gia đình kitô giáo”, bằng cách đưa ra để các nhân chứng được liên tục thấy rõ nơi một vài cặp vợ chồng. 

Coi chừng các “lợi ích thương mại”

Đức Phanxicô nhắc lại, “hai hạt ngọc” quý trong cuộc cải cách về việc tiêu hôn là sự “gần gũi và nhưng không”. Để làm được điều này, ngài nhắc các thẩm phán coi chừng “lợi ích thương mại” có thể làm cho họ đi xa nhiệm vụ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch