Các lời minh triết của các Giáo phụ sa mạc

222
Các lời minh triết của các Giáo phụ sa mạc
fr.aleteia.org, Philip Kosloski, 2018-01-21
Trong chuyến đi Ai Cập tháng 4 năm 2018, Đức Phanxicô đã xin các tu sĩ “noi gương Thánh Antôn ẩn tu, Thánh Phaolô ẩn tu, các Thánh Giáo phụ sa mạc, rất nhiều tu sĩ mà đời sống và tấm gương của họ đã mở cửa nước trời cho nhiều anh chị em.”
Thật vậy, dù sống ở thế kỷ thứ 4 nhưng các Giáo phụ ẩn tu, những người sáng lập hệ thống tu viện là nguồn cảm hứng cho chúng ta ngày nay, nhất là các lời giảng dạy khôn ngoan, các câu châm ngôn, các tác phẩm của họ đã vượt không gian và thời gian, cho đến bây giờ các lời này vẫn là nguồn thức ăn thiêng liêng phong phú cho chúng ta.
Sau đây là năm lời minh triết, chúng ta nên lặp đi lặp lại để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng trong thời buổi “loạn ly” ngày nay, khi các giá trị thánh thiện bị đảo ngược, khi nhiều người không biết hướng về đâu, chỉ biết thờ thần tài!
Ngày thứ hai
Cha Hyperéchios nói: “Chúng ta luôn giữ tinh thần nước trời trong đầu và sẽ được hưởng phần gia nghiệp”.
Ngày thứ ba
Cha Or nói: “Vương miện của tu sĩ là tính khiêm nhường”.
Ngày thứ tư
Một nngười anh em hỏi:
– Thưa cha, con đường nào dẫn đến tính khiêm nhường?
Cha Sisoès nói: “Đó là con đường khiêm nhường, điều độ, cầu nguyện và xem mình thấp hơn bất kỳ một sinh vật nào khác”.
Ngày thứ năm
Cha Sarmate nói: “Tôi thích một người phạm tội, nhận biết mình có tội và ăn năn hơn là người không phạm tội nhưng tự cho mình là người công chính và vô tội”.
Ngày thứ sáu
Một người anh em hỏi cha Sisoès:
– Con làm gì thưa cha, con bị sa ngã.
– Con hãy đứng dậy!
– Con lại bị sa ngã lại.
– Con lại đứng dậy lại.
– Cho đến khi nào thưa cha?
– Cho đến khi con thắng, hoặc trong cái tốt, hoặc trong cái xấu; vì con người ở trong tình trạng nào thì nó sẽ đi đến tòa phán xét trong tình trạng đó”.
Marta An Nguyễn dịch
Xin đọc thêm: Giản dị, một minh triết sống trở thành cấp thiết