“Báo chí kitô giáo là yếu tố làm dịu trong các cuộc tranh luận quần chúng”

65
“Báo chí kitô giáo là yếu tố làm dịu trong các cuộc tranh luận quần chúng”
rcf.fr, Stéphanie Gallet, 2020-01-22
Từ ngày 22 đến 24 tháng 1-2020 là Ngày Phanxicô Salê ở Lộ Đức về chủ đề: “Truyền thông và sự gần gũi”; nhà báo François Ernenwein nói về vai trò của báo chí kitô giáo ở Pháp: Báo chí kitô giáo là yếu tố làm dịu trong các cuộc tranh luận quần chúng.
Các phương tiện truyền thống kitô giáo đang phát triển mạnh
Nhà báo François Ernenwein cho biết: “Sự hiện diện truyền thông kitô giáo trong các phương tiện truyền thông là đáng kể, nét phong phú nằm trong tính cách đa dạng của các quan điểm và hình thức: video, báo viết, truyền thanh, các trang blog thậm chí cả các kênh truyền hình.
Nếu báo chí kitô giáo ngày càng thu hút nhiều độc giả, thì đó là vì họ từ chối không đi theo con đường “cuồng hoảng thông tin”. Bám rễ trong đức tin kitô giáo, các phương tiện truyền thông chú trọng đến việc tạm dừng, chú ý và lòng khoan nhân thay vì điên cuồng chạy đua theo trào lưu thổi bùng trên mạng (buzz). Như thế, dần dần, các phương tiện truyền thông này có được uy quyền và uy tín: báo Thập giá (La Croix) tháng 10 vừa qua đã ra mắt một tuần báo mới, đó là ví dụ điển hình của loại báo cự lại áp lực đối với việc ‘phải có tin ngay lập tức’ và để đáp ứng nhu cầu xã hội về mức độ nghiêm trọng và xác minh dữ liệu.
Tuy nhiên, niềm tin của người Pháp đối với truyền thông lại đang suy giảm
Trên thực tế, báo Thập giá đã công bố lần thứ 33 Biểu kế tin tưởng trong giới truyền thông, và sự tự tin tưuởng của quần chúng dường như chưa bao giờ ở mức độ thấp như vậy. Người dân Pháp không quan tâm đến các phương tiện truyền thông truyền thống vì “tin giả” hoặc “tin sai” đã chiếm một vị trí đáng kể.
Đối với nhà báo François Ernenwein, “tin sai” là một trở ngại đối với nền dân chủ được dựa trên đối thoại: “Để thảo luận, bạn phải được thông báo hợp lý.”
Ngày Thánh Phanxicô Salê ở Lộ Đức đưa ra khả năng đáp ứng mối quan tâm này của người dân Pháp bằng cách chọn “đứng xa sự điên cuồng” để suy nghĩ sâu xa về chủ đề này. Câu trả lời sau đó chắc chắn nằm trong từ chủ chốt: sự gần gũi.
Nếu các phương tiện truyền thông muốn lấy lại lòng tin tưởng của người Pháp, điều này chỉ có thể có được bằng sự lắng nghe thông cảm.
Từ ngày 22 đến 24 tháng 1, Ngày Thánh Phanxicô Salê tại Lộ Đức với chủ đề: “Truyền thông và sự gần gũi”, nhà báo François Ernenwein sẽ nói về vai trò của báo chí kitô giáo ở Pháp. Hơn 200 nhà báo từ Đức, Ấn Độ, Ý, Nigeria, Liban, Phi Luật Tân, Burkina-Faso, Việt Nam và Vatican về tham dự.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch