Bang California mở “cửa sổ” để truy tố các vụ lạm dụng tình dục

100

Bang California mở “cửa sổ” để truy tố các vụ lạm dụng tình dục

cath.ch, Maurice Page, 2020-01-05

Giống như các tiểu bang khác của Mỹ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, bang  California đã mở một “cửa sổ” ba năm để cho phép khởi tố dân sự các vụ lạm dụng tình dục trên trẻ em mà bình thường được che chở bởi thời hiệu. Giáo hội công giáo tán thành đề xuất này, đây là một giai đoạn tích cực để chữa lành tốt hơn cho các nạn nhân các vụ lạm dụng.

Tháng 10 năm 2019, ông Gavin Newsom, thống đốc tiểu bang California đã ký một sắc lệnh thuận cho các nạn nhân các vụ lạm dụng tình dục có thêm thời han ba năm để nạp đơn tố cáo các tội phạm đã quá thời hạn. Dự luật cũng điều chỉnh các kỳ hạn của thời hiệu. Cho đến bây giờ, một người bị lạm dụng trong thời thơ ấu có thời hiệu đến tuổi 26 để tố cáo, hoặc ba năm sau khi các sự việc được tiết lộ. Bây giờ tiểu bang California cho phép các nguyên đơn có thể khởi kiện đến tuổi 40, hoặc năm năm sau khi các sự việc được tiết lộ.

Một bước tiến đến chữa lành

Trong một tuyên bố được đưa ra khi dự luật được ký, Hội đồng công giáo tiểu bang California hy vọng luật này sẽ là một bước tích cực để chữa lành tốt hơn cho tất cả những người sống sót sau các vụ lạm dụng tình dục. Năm 2003, bang California đã mở một cửa sổ tương tự. Vào thời điểm đó, Giáo hội đã trả hơn 1,2 tỷ đô la bồi thường cho các nạn nhân lạm dụng tình dục trẻ em.

Ở tiểu bang New York, có khoảng 400 vụ kiện được khởi kiện từ ngày 14 tháng 8 năm 2019, vào ngày đầu tiên mở cửa sổ cho phép đình chỉ một năm của thời hiệu. Các bang khác cũng đã gia hạn hoặc thay đổi kỳ hạn thời hiệu đối với các lạm dụng tình dục trên trẻ em. Tại bang New Jersey, vào tháng 5 năm 2019, thống đốc  Phil Murphy đã ký một đạo luật tăng giới hạn tuổi để nạp đơn khởi tố từ 20 đến 55 tuổi hoặc bảy năm sau khi các sự kiện được tiết lộ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch