Nước Thụy Sĩ, “mặt bằng” dịch Thánh Kinh

98

Nước Thụy Sĩ, “mặt bằng” dịch Thánh Kinh

cath.ch, Raphael Zbinden, 2019-12-23

Các hiệp hội cố gắng đưa Thánh Kinh đến cho tất cả mọi người

Nhiều hiệp hội Kinh Thánh có trụ sở ở Thụy Sĩ có tham vọng đưa Sách Thánh có thể truy cập trong tất cả mọi ngôn ngữ, kể cả cho những người khiếm thính và khiếm thị.

Hơn 240 triệu người trên Trái đất không có một bản dịch Thánh Kinh nào. Nhật báo tiếng Pháp Le Temps trong số ra ngày thứ hai 23 tháng 9 cho biết, các hiệp hội có trụ sở ở Thụy Sĩ quản lý các dự án dịch trong các ngôn ngữ thiểu số. Nhu cầu này bao gồm hơn một nửa ngôn ngữ được thống kê trong thế giới, khoảng 3’700.

“Wycliffe” ở Bienne là một trong các cơ quan phi lợi nhuận liên quan đến các dự án dịch trong 300 ngôn ngữ. Cơ quan gởi các nhân viên của mình đi Phi châu và Á châu. Các nhân viên này không giữ nhiệm vụ dịch, nhưng cố vấn cho các dịch giả địa phương tại chỗ. Các bộ phận hỗ trợ về mặt vi tính, kỹ thuật và kiểm tra đã được hình thành.

Năm 2018, có 44 bản dịch Kinh Thánh mới, 22 bản soạn lại hay xem lại trong các ngôn ngữ được 440 triệu người dùng đã được lưu hành. Hàng trăm dự án khác đang tiến hành. 

Ngoài ra còn có ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi

Các cơ quan Kinh Thánh cũng cố gắng đưa Sách Thánh đến với các người khiếm thính và khiếm thị. Các văn bản Kinh Thánh không có sẵn trong 10% trong số 400 ngôn ngữ ký hiệu được dùng trên thế giới và chỉ có 44 ngôn ngữ có Kinh Thánh chữ nổi. Với những người khiếm thính, có hơn 26 dự án đang được tiến hành và hàng chục dự án khác đang được chuẩn bị.

250 triệu người khiếm thị trên thế giới có được phần mềm do Liên minh Kinh Thánh Toàn cầu có trụ sở ở Anh triển khai, giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi ra chữ nổi và duy trì được chất lượng cao.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch