Mùa Vọng, ngày thứ 21: Mặc thêm áo ấm thay vì tăng nhiệt độ máy sưởi

159

Mùa Vọng, ngày thứ 21: Mặc thêm áo ấm thay vì tăng nhiệt độ máy sưởi

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-20

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, trang Aleteia mời quý độc giả trở thành môn đệ của Chúa Giêsu bằng cách đổi mới trái tim mình thành trái tim yêu thương. Hôm nay trang Aleteia mời chúng ta tiết kiệm năng lượng, mặc ấm thêm thay vì tăng máy sưởi.

Một chủ đề tế nhị vì sẽ gây tranh cãi giữa những người “khi nào cũng thấy lạnh” và những người “sao nhà nóng quá!” Một đề nghị của Đức Phanxicô làm cho những người chủ trương tiết kiệm thắng thế, họ âm thầm hạ bớt nhiệt độ. Một đề nghị không phải chỉ dành cho những người lo lắng biên lai tiền điện trong những tháng mùa đông lạnh ngắt, nhưng theo cuộc khảo sát của cơ quan Odoxa công bố vào ngày 12 tháng 12 vừa qua, bảy trên mười người Pháp vặn lò sưởi trễ nhất có thể dù trời đã lạnh. Và 43% người vặn tối thiểu.

Nhưng không phải khía cạnh tài chánh mà Đức Phanxicô lưu ý trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’ của ngài, nhưng chính là khía cạnh môi sinh. Ngài mời gọi chúng ta lưu ý đến khía cạnh môi sinh, chứ không phải việc tiết kiệm năng lượng: “Chỉ khi nào chúng ta kiên trì trau dồi các đức tính thì chúng ta mới có thể hy sinh trong việc cam kết bảo vệ môi sinh nhiều nhất có thể. Nếu một người có thói quen mặc ấm thay vì tăng sưởi, trong khi họ có đủ điều kiện kinh tế để trả tiền điện thì khi đó người này, với quyết tâm dấn thân, với tinh thần bảo vệ môi sinh họ mới gìn giữ được môi trường.” Ngài nói, “một hành động nhỏ hàng ngày góp phần trong việc thi hành “quyền công dân sinh thái” mà mỗi tín hữu kitô được kêu gọi thực hành.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Mùa Vọng, ngày thứ 20: Ăn uống thanh đạm, giữa kiêng khem và háu ăn

Mùa Vọng, ngày thứ 19: Mời một người cô thân về ăn lễ Giáng Sinh