Lạm dụng tình dục: Nguy cơ trong việc dỡ bỏ bí mật tông tòa

200

Lạm dụng tình dục: Nguy cơ trong việc dỡ bỏ bí mật tông tòa

cath.ch, Jean-Claude Gérez, 2019-12-19

Linh mục Mario Medina Balam thuộc tổng giáo phận Yucatán, chuyên gia về giáo luật, tiến sĩ luật hình sự của Giáo hoàng Học viện Mêhicô. | © Celam

Linh mục Mario Medina Balam chuyên gia giáo luật người Mêhicô giải mã tầm quan trọng của quyết định dỡ bỏ bí mật tông tòa của Đức Phanxicô và các phương pháp áp dụng. Linh mục cũng đưa ra các giới hạn và các nguy cơ của việc công khai các tài liệu này.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang mạng của Hội đồng giám mục Châu Mỹ La Tinh (Celam), Linh mục Mario Medina Balam trước hết nói đến việc quy định mà Đức Phanxicô muốn có hiệu lực ngay kể từ khi được công bố chính thức. Linh mục Balam nhấn mạnh: “Điều này có nghĩa là được áp dụng ngay lập tức. Tuy nhiên để bảo đảm cho việc thi hành được đúng theo luật, thì sẽ phù hợp hơn khi luật mới này được đưa vào các quy định dành riêng cho từng hội đồng giám mục.” 

“Đào tạo và thông báo”

Vì thế, theo Linh mục Balam, “theo tiến trình thông thường của các sự kiện, các hội đồng giám mục sẽ đưa ra một số lượng lớn các giải thích cụ thể về luật mới này”. Sau đó phải đào tạo và thông báo cho những người có trách nhiệm trực tiếp, để họ có thể hợp tác với chính quyền dân sự trong khuôn khổ của các quốc gia liên hệ. Trong khi vẫn bảo vệ tính bảo mật của các trường hợp này, cũng được bảo vệ hợp pháp bởi giáo luật. Ngài cho biết, quyết định của Đức Phanxicô là một thay đổi được mong chờ.

Các dè dặt

Linh mục Balam cho biết: “Cam kết của Giáo hội là minh bạch và hợp tác với chính quyền dân sự liên quan đến loại tội phạm này là một chủ đề quan trọng vẫn chưa được giải quyết. Từ nay vấn đề đã được giải quyết. Theo tôi đây là điều tích cực nhưng tôi vẫn dè dặt. Tôi sợ sự mở đầu này bị diễn giải sai và người ta nghĩ rằng, không thận trọng sẽ công khai đưa ra các trường hợp này, với nguy hiểm ảnh hưởng đến các quyền cơ bản của con người (danh tiếng, quyền riêng tư), được giáo luật cũng bảo vệ.

Nguy cơ mâu thuẫn thẩm quyền

Ngoài ra linh mục cũng lưu ý, vẫn còn nghi ngờ về việc dùng quyền, một giám mục địa phương hay một bề trên dòng của hồ sơ liên hệ sẽ báo cho Bộ Tín Lý, trong khi trường hợp này có thể được chính quyền dân sự xét xử theo luật lệ của Quốc gia. Linh mục Balam nói: “Thẩm quyền tôn giáo sẽ phải xin phép Tòa Thánh bởi vì đây là trường hợp đặc biệt sao?”

Linh mục Balam nhấn mạnh, luật mới chưa rõ ràng về điều này. Tuy nhiên các chuyên gia giáo luật hình sự đã có một nhiệm vụ phải chu toàn: “Đóng góp vào việc phổ biến và giải thích quy định mới này”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Giám mục Scicluna: “Minh bạch được thực hiện ở cấp cao nhất”