Mùa Vọng, ngày thứ chín: Sống trong tâm tình tạ ơn

212

Mùa Vọng, ngày thứ chín: Sống trong tâm tình tạ ơn

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-09

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, báo Aleteia có một lời cầu nguyện để chúng ta làm mới tâm hồn chuẩn bị đón Chúa ra đời. Hôm nay báo Aleteia có lời cầu nguyện để quý độc giả đọc mỗi buổi sáng để tạ ơn Chúa cho tất cả những gì đến với chúng ta trong ngày.

Anselm Grün, đan sĩ Dòng Biển Đức người Đức cho rằng: “Chúng ta trách nhiệm cách mà chúng ta bắt đầu ngày mới.” Đúng vậy, phần còn lại trong ngày của chúng ta tùy thuộc vào suy nghĩ đầu tiên này.” Các Giáo phụ chứng minh điều này qua ví dụ của máy xay ngũ cốc: tùy theo máy xay lúa mì hay xay cỏ lùng thì bột xay ra sẽ tốt hay xấu. Cũng thế, nếu chúng ta bắt đầu ngày bằng lời cầu nguyện và ngợi khen Chúa, thì ngày chúng ta sẽ đẹp và tâm hồn chúng ta được làm mới.

Đây là lời cầu nguyện của cha Lionel Dalle để đặt ngày của chúng ta trong tâm tình tạ ơn:

Lạy Chúa,

Con tạ ơn Chúa cho ngày hôm nay con được Chúa ban. Chúa chuẩn bị cho con ngày hôm nay để không có gì là quá nhiều và cũng không có gì là vô dụng. Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời, ngày hoàn hảo của con. Con xin cám ơn Chúa trước viết tất cả niềm vui và cơ hội ngạc nhiên mà Chúa ban cho con, cũng như cho tất cả những giây phút khó khăn, bởi vì chúng sẽ là cơ hội để con lớn lên. Xin cho con ân sủng để con sống từng giây phút kết hiệp với Chúa và trong tâm tình tạ ơn. Amen.”

Sau đó Cha Lionel Dalle đề nghị chúng ta dâng lên Chúa thời khóa biểu trong ngày và phó dâng cho Chúa tất cả những người mình sẽ gặp. Một lời cầu nguyện, được lặp đi lặp lại mỗi buổi sáng, với lòng biết ơn sâu xa chuẩn bị tâm hồn để nhận món quà vô giá: Chúa sinh ra đời.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Mùa Vọng, ngày thứ tám: Học cầu nguyện với Đức Mẹ

Mùa Vọng, ngày thứ bảy: Là người bảo vệ mọi Tạo dựng

Mùa Vọng, ngày thứ sáu: “Sống sâu đậm với rất ít”
Mùa Vọng, ngày thứ năm: Nhìn nơi người yếu đuối nhất hình ảnh Chúa Kitô