Mùa Vọng, ngày thứ bảy: Là người bảo vệ mọi Tạo dựng

152

Mùa Vọng, ngày thứ bảy: Là người bảo vệ mọi Tạo dựng

fr.aleteia.org, Mathilde de Robien, 2019-12-06

Mỗi ngày trong Mùa Vọng, báo Aleteia có một lời cầu nguyện để chúng ta làm mới tâm hồn chuẩn bị đón Chúa ra đời. Hôm nay báo Aleteia mời quý độc giả quan tâm đến việc bảo vệ mọi Tạo dựng, chống lại văn hóa phí phạm, vứt bỏ, không những vứt bỏ thức ăn mà còn vứt bỏ trong các mối quan hệ của chúng ta với người khác, những người mà theo Đức Phanxicô là những người “ở ngoại vi trong tâm hồn chúng ta”.

“Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Ê-đen, để cày cấy và canh giữ đất đai” (St 2, 15). “Canh giữ”: Đó là lời nhắn nhủ được ghi trong Thánh Kinh từ hàng ngàn năm nay và đặc biệt còn vang lên nơi những người vẫn còn quan tâm đến các nguồn tài nguyên và tình trạng “căn nhà chung của chúng ta” hiện nay.

Từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã giao cho mỗi người “là người bảo vệ mọi Tạo dựng”. Trong buổi tiếp kiến chung tháng 6 năm 2013, Đức Phanxicô nhấn mạnh: “Vun trồng và gìn giữ tạo dựng là dấu chỉ của Thiên Chúa không chỉ lúc ban đầu lịch sử, mà vẫn còn đến bây giờ cho mỗi chúng ta; nó đã nằm trong chương trình hoạch định của Chúa; điều này có nghĩa là phát triển thế giới một cách có trách nhiệm, biến nó thành ngôi vườn, nơi tất cả mọi người có thể sống được”.

Được gọi để bảo vệ toàn bộ Tạo dựng

Tuy nhiên Tạo dựng không chỉ giới hạn ở động vật và thực vật mà mở rộng ra tất cả các tạo vật mà Chúa mong muốn và tạo dựng. Nó mở rộng ra toàn nhân loại. Trong thánh lễ nhậm chức ngày 19 tháng 3 năm 2013, Đức Phanxicô đã đưa ra hình ảnh Thánh Giuse, người bảo vệ Đức Maria và Chúa Giêsu. Tất cả chúng ta được gọi là người bảo vệ người khác. Một “sự bảo vệ” bao gồm việc “tôn trọng mọi tạo dựng của Chúa, tôn trọng môi trường đang sống. Đó là gìn giữ, chăm sóc mọi người, yêu thương, đặc biệt là trẻ em, người già, những người mong manh nhất và thường ở ngoại vi của trái tim chúng ta…”

Trong thời gian Mùa Vọng này, chúng ta hãy đặc biệt chú ý đến để không phí phạm thức ăn, đến tất cả các hành động nhỏ hàng ngày để bảo vệ ngôi nhà chung và quan tâm đến từng người bên cạnh mình. Như thế chúng ta góp phần chăm sóc những gì Thiên Chúa đã giao phó cho chúng ta.

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Xin đọc thêm: Mùa Vọng, ngày thứ sáu: “Sống sâu đậm với rất ít”
Mùa Vọng, ngày thứ năm: Nhìn nơi người yếu đuối nhất hình ảnh Chúa Kitô