Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (8/8) 

283

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (8/8)

 

Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser 

Hướng đến một giải pháp cuối cùng: Tìm một cộng đoàn sự sống

Khi phân tích về tâm trạng cô đơn của con người, chúng ta thấy được rằng theo nhận thức Kitô giáo, cô đơn có thể được giải quyết phần nào khi chúng ta còn ở dương thế. Phía bên này của thiên đàng, chúng ta chỉ là người lữ hành, thực hiện cuộc hành hương đến điều có thể lấp đầy hố thẳm vô tận trong tâm hồn và tâm trí chúng ta, cụ thể là thông hiệp tất cả nên một thân thể với Thiên Chúa và với tha nhân. Chỉ khi chúng ta trọn vẹn trở nên một phần của thông hiệp sự sống này, thì lúc đó chúng mới hoàn hoàn toàn hết cô đơn.

Tuy nhiên cảm giác thống nhất trong thông hiệp đời sống này phần nào đã là hiện thực. Là thành phần của nhiệm thể Chúa Kitô, chúng ta đã ở trong thông hiệp đó rồi. Qua đức tin và hy vọng, chúng ta đã ở trong thông hiệp sự sống với Thiên Chúa, và qua đức ái, chúng ta đã ở trong thông hiệp sự sống với tha nhân. Đến lúc chúng ta đã được dự phần vào thông hiệp sự sống này, thì chúng ta đã đi đến và đạt được giải pháp cuối cùng cho tâm trạng cô đơn của mình.

Chính Chúa Giêsu cũng có nỗi cô đơn như chúng ta vào đêm cuối trước khi tử nạn, Ngài gọi các môn đệ lại quanh bàn. Chính ở đây, Ngài cho chúng ta khả thể về một giải pháp tối hậu cho tâm trạng cô đơn của mình. 

Đó là một đêm thứ năm đen tối lạnh lẽo

Một con người đang ngã lòng

Ngã lòng vô cùng kinh khiếp

Người nhìn lại những lao công, những thành tín

Và thấy chăng chỉ còn thất bại cùng tàn dương.

Vào đêm thứ năm đen tối đó

Một con người ngồi đó

Trong đơn độc, trong cô độc, và sợ hãi.

Giữa đêm đen, Người đổ máu đào

Máu của cô đơn,

Cô đơn của toàn nhân loại 

Vào đêm thứ năm đen tối đó

Một con người nhìn vào nỗi cô đơn và

Người mong ước chữa lành

Người mong mỏi dẫn đưa tất cả về hiệp nhất

Về Thông hiệp,

Và thoát khỏi đơn độc khốn cùng

Đơn độc làm con người xa hơi ấm và sự sống.

Vào đêm thứ năm đen tối đó

Một con người đổ máu,

Máu đổ trên thân xác và trong tâm hồn

Người đổ máu trong bóng tối

Người đổ máu trong cô đơn

Và rồi..

Vào đêm thứ năm đen tối đó

Một con người cầm lấy bánh và rượu, và nói:

“Này là mình Ta, này là máu Ta

Hãy gặp nhau thường xuyên

Hãy ăn bánh này, uống chén này,

Và khi làm như thế, có Ta ở đó, và …”

Cũng trong đêm thứ năm đen tối đó,

Ta sẽ dẫn các ngươi ra khỏi sợ hãi và cô đơn

Ra khỏi phân ly và tăm tối

Vào trong Sự thông hiệp

Vào trong cộng đoàn nồng hậu và sự sống

Với Thiên Chúa và với tha nhân”

Trong đêm thứ năm đen tối đó,

Khi mặt trời đã lặn khuất xa

Và hy vọng và hơi ấm đã tàn dần đi mất

Khi bóng tối của cô đơn dường như áp chế mặt đất

Chúng ta được ban tặng, tặng vật từ Thiên Chúa,

Được ban tặng, khả thể của một Thông hiệp.

J.B. Thái Hòa dịch

 Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (1/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (2/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (3/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (4/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (5/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (6/8)

Hướng đến một con đường thiêng liêng cho tâm trạng cô đơn (7/8)