Gặp nữ tu Ana Rosa Sivori em họ của Đức Phanxicô 

824

Gặp nữ tu Ana Rosa Sivori em họ của Đức Phanxicô

“Những gì ngài nói, ngài dạy, ngài sống với nó mỗi ngày”

fr.zenit.org, Marina Droujinina, 2019-11-20

Nữ tu Ana Rosa kể: “Người Thái Lan rất mến ngài, qua “sự gần gũi với giáo dân, qua tính đơn giản và nhất quán của ngài… vì những gì ngài nói, ngài dạy, ngài sống với nó hàng ngày.” Nữ tu Ana Rosa Sivori, thuộc Dòng truyền giáo Salê, sơ là em họ bên ngoại và người thông dịch cho Đức Phanxicô trong mấy ngày ngài ở Thái Lan. Sơ Ana Rosa 77 tuổi và sống ở Thái Lan từ 50 năm nay. Sơ làm việc ở các trường nữ sinh Đức Mẹ, một trong năm trường học do các Nữ tử Đức Mẹ Phù trợ đảm trách.

Sơ kể tiếp: “Điều này thấy rõ: ngài có một lối sống rất đơn sơ, rất khắc khổ và người dân ở đây yêu mến ngài vì thế. Họ nói ngài gần như là người giống họ, hòa đồng với mọi người, không tách biệt với những người thấp hơn mình. Đó là các phật tử đã nói về ngài như vậy”.

Ngày 19 tháng 11, sơ Ana Rosa trả lời các câu hỏi của Vatican News. Trong chuyến đi của Đức Phanxicô, sơ là người thông dịch và sẽ là người ngài chào và ôm hôn khi ngài từ phi cơ bước xuống.

Sơ cho biết: “Rất nhiều phật tử nói họ yêu mến ngài. Họ nghe ngài khi ngài lên tiếng. Họ nói ngài diễn tả rõ ràng, đơn giản, mọi người có thể hiểu. Hôm nay mọi người đều bị nhiễm ‘cơn sốt giáo hoàng’ và họ không giả vờ! Tất cả đều muốn nhìn ngài, rất nhiều người muốn về thủ đô Bangkok để gặp ngài! Và chúng tôi nói với họ: các bạn chuẩn bị, vì những gì ngài nói với bạn, những gì các bạn thấy sẽ khuyến khích mỗi người chúng ta trong đời sống cá nhân của mình.”

Nữ tu Ana Rosa kể, việc Đức Phanxicô đến đây được xem như một “ơn lành rất lớn cho người Thái Lan: chúng tôi hy vọng chuyến đi của ngài sẽ mang lại một chiều kích khác trong đời sống của mỗi người, một chiều kích không tầm thường nhưng là chiều kích thiêng liêng.”

Trong chuyến đi của mình, ngài sẽ gặp các người bệnh, các người khuyết tật, nhân viên y tế ở bệnh viện công giáo Thánh Lu-i. Nữ tu nói: “Ở thủ đô Bangkok có hai bệnh viện công giáo trực thuộc giáo phận. Bầu khí công giáo nổi bật trong hai bệnh viện này và người dân thích đến đây.”

Sơ kể tiếp: “Đức Phanxicô sẽ đến bệnh viện Thánh Lu-i, vì bệnh viện này kết hiệp với Tòa sứ thần. Các bệnh nhân đa số là phật tử nhưng họ rất mong gặp ngài, bởi vì họ được biết ngài là một con người rất đặc biệt. Họ nhìn thấy ngài trên đài truyền hình và họ ghi tên xin gặp ngài.”

Nói về liên hệ cá nhân của mình với giáo hoàng, sơ Ana Rosa cho biết, lần cuối sơ gặp Đức Phanxicô là vào tháng 3 năm 2018. Sơ kể, “trên điện thoại, ngài hỏi đời sống của tôi như thế nào ở Thái Lan. Chúng tôi nói chuyện bình thường như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau, không có gì là đặc biệt.”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô gặp nữ tu Ana Rosa Sívori, em họ của ngài ở Thái Lan

Chuyến đi Thái Lan của Đức Phanxicô cũng là chuyến đi đoàn tụ gia đình

Sơ Ana Rosa Sivori đón Đức Phanxicô tại chân máy bay.

Hình: Đức Phanxicô và sơ Ana Rosa gặp nhau ở phi trường quốc tế Bangkok ngày thứ tư 20 tháng 11-2019.