Các người giúp lễ là sức mạnh rất lớn của Giáo hội công giáo 

665

Các người giúp lễ là sức mạnh rất lớn của Giáo hội công giáo 

Đức Phanxicô gặp một số em giúp lễ trong chuyến hành hương về Rôma của các em từ 30 tháng 7 đến 3 tháng 8 năm 2018.

fr.aleteia.org, Jules Germain, 2016-11-15

“Các người giúp lễ là sức mạnh rất lớn của Giáo hội công giáo”, câu này là câu của nhà lãnh đạo Giáo hội tin lành Đức Heinrich Bedford-Strohm nói!

Sứ mạng giúp lễ mang đến cho các bạn trẻ cơ hội để phục vụ tận tình Giáo hội công giáo, để có thể tích cực tham dự vào thánh lễ và phụng vụ, khám phá tất cả các chi tiết trong công việc này.

Mục sư Heinrich Bedford-Strohm, chủ tịch Giáo hội tin lành Đức giải thích: “Truyền thống này của Giáo hội công giáo chứng tỏ cho thấy các bạn trẻ kitô giáo có thể tham gia vào thánh lễ và có một chức năng thực sự trong việc cử hành Bí tích Thánh Thể”. Giáo hội tin lành Đức là Giáo hội lớn bao gồm các giáo phái luther và cải cách (theo đường lối calvin) trong cùng tín ngưỡng.

Mục sư nói thêm: “Thêm nữa tổ chức của các bạn trẻ giúp lễ rất quy mô, họ có thể đưa hàng chục ngàn người giúp lễ đến Rôma để gặp Đức Giáo hoàng. Trong Giáo hội tin lành chúng ta, chúng ta không có gì để so sánh với việc này”. Mục sư đề nghị phát triển một thể chế tương tự như vậy cho Giáo hội tin lành.

Cái nhìn từ bên ngoài này là dịp để chúng ta nhận thức sự phong phú trong phụng vụ của chúng ta và vai trò dành cho các bạn trẻ được gọi để đến gần với Mầu nhiệm Thánh Thể và đến gần với Chúa Kitô như Chúa yêu cầu: “Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói: ‘Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng’. Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó” (Mt 19, 13-15).

Marta An Nguyễn dịch

 

Những ngày ở Rôma

 

Xin đọc thêm: Thông điệp bằng tiếng Pháp Đức Phanxicô gởi các người giúp lễ Pháp

Năm lý do tốt để trẻ em học giúp lễ

Ông Peter Reilly, người giúp lễ già nhất thế giới đã qua đời, thọ 103 tuổi

Một cuộc hành hương quy tụ 60000 trẻ em giúp lễ về Rôma