Giáo hội sẽ trả khoán cho các nạn nhân các vụ lạm dụng như thế nào

155

Giáo hội sẽ trả khoán cho các nạn nhân các vụ lạm dụng như thế nào

 

la-croix.com, Christophe Henning, 2019-11-09

Ngày thứ bảy 9 tháng 11, Hội đồng Giám mục Pháp họp tại Lộ Đức đã xác thực nguyên tắc “bồi thường khoán và một lần duy nhất cho các đau khổ” của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Trong cuộc họp vào mùa xuân 2020, Hội đồng Giám mục sẽ quyết định số tiền khoán và chi tiết của việc bồi thường này.

Theo yêu cầu của nhóm làm việc do Giám mục Pascal Delannoy, giáo phận Saint-Denis đề nghị thì hội đồng giám mục Pháp chuẩn bị để bồi thường một số tiền khoán cho các nạn nhân vị thành niên bị các tu sĩ lạm dụng. Vì lý do kỹ thuật và tài khóa, hội đồng phải thành lập một quỹ đặc biệt vì các cấu trúc giáo phận dường như chưa đủ pháp lý đảm trách các chi phí này. Tuy nhiên Đức Tổng Giám mục Éric de Moulins-Beaufort, giáo phận Reims, chủ tịch hội đồng giám mục Pháp nhấn mạnh, tốt nhất là không dùng quỹ đóng góp vào việc thờ phụng và tiền quyên góp của giáo dân để bồi thường cho nạn nhân.

Giáo hội sẽ trả khoán một lần duy nhất cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục. Một hành động tự nguyện, không kêu gọi quần chúng

Do đó quỹ đặc biệt sẽ nhờ các số tiền quyên góp đặc biệt của giáo dân và tu sĩ, Đức Tổng Giám mục Moulins-Beaufort nhấn mạnh: “Vì thế, đây là một hành động tự nguyện mà các giám mục, linh mục và giáo dân có thể đóng góp.” Các linh mục phạm tội nếu còn sống cũng sẽ được mời đóng góp. Việc kêu gọi quần chúng hay quyên góp đặc biệt cho công việc này đều được bác bỏ. Ngoài quỹ đặc biệt, Giáo hội Pháp xác nhận ngân sách 5 triệu âu kim để điều hành Ủy ban độc lập về các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội (CIASE) và các hành động đấu tranh do các dịch vụ của Hội đồng giám mục Pháp làm việc trên hồ sơ nặng nề này. 

Một con số chưa được xác định

Quy mô của quỹ này chưa được xác định về số tiền khoán và về số nạn nhân. Đức Giám mục giáo phận Reims giải thích: “Mỗi giám mục trong giáo phận của mình sẽ liên hệ với các nạn nhân để đề nghị số tiền này.”

Tính đến thời điểm này, Ủy ban độc lập về các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội do ông Jean-Marc Sauvé làm chủ tịch đã đưa ra con số có 2 800 nạn nhân. Như vậy không có vấn đề ủy ban sẽ trao cho các giám mục danh sách các nạn nhân, các giám mục phải biết các nạn nhân liên quan của mình.

Tại Lộ Đức, các nạn nhân xin Giáo hội “công nhận trách nhiệm của mình”

Đức Giám mục Moulins-Beaufort giải thích, “đây không phải bồi thường theo công lý của đất nước chúng ta hay theo giáo luật, cũng không phải là phạt tạ.” Như thế có thể nhận thấy mức giá cố định này được quy định theo luật pháp quốc gia cũng như với những người đứng trước tòa án hình sự, nhưng chỉ sau khi thủ tục này kết thúc.

Đối với các tu sĩ nam nữ

Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp (CORREF) cũng làm một thủ tục như vậy trong việc công nhận các nạn nhân, phù hợp với công việc của hội đồng giám mục Pháp, nhưng họ muốn các quyết định được đưa ra sau các kết luận của Ủy ban độc lập về các vụ lạm dụng trong Giáo hội vào mùa thu năm 2021. Tiến trình của Hội đồng các tu sĩ nam nữ, một hội đồng gồm các thể chế, các dòng, các tu hội khác nhau sẽ thông qua việc bỏ phiếu của 450 bề trên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch