Đức Phanxicô và sứ mạng truyền giáo

178
Đức Phanxicô và sứ mạng truyền giáo
Đức Phanxicô với các nữ tu truyền giáo. Hình: Daniel Ibanez / Aci Group
acistampa.com, Angela Ambrogetti, 2019-11-04
Ký giả Gianni Valente phỏng vấn Đức Phanxicô: Đức Phanxicô và sứ mạng truyền giáo: Hoặc được loan báo, hoặc không ở trong Giáo hội.
Ước mơ trở thành nhà truyền giáo, Giáo hội đi ra, thất vọng của một của sứ vụ truyền giáo quá chiến lược… Và nhiều hơn nữa trong quyển sách “Không có Ngài, chúng ta không thể làm gì”, phỏng vấn Đức Phanxicô của ký giả Gianni Valente.
Đức Phanxicô của ký giả Gianni Valente đã biết nhau từ nhiều thập kỷ nay, và cuộc trò chuyện trôi chảy, lần theo các suy nghĩ của Đức Giáo hoàng về truyền giáo. Trong phong cách hoàn hảo của Bergoglio có nhiều giai thoại thú vị.
Ngay phần mở đầu quyển sách, Đức Phanxicô đã nói, hoặc loan báo, hoặc không ở trong Giáo hội, Ngài nhấn mạnh nhiều cách khác nhau mà Giáo hội không nên làm để tạo các rào cản: “Chúng ta phải giữ vai trò là người làm thuận lợi cho đức tin chứ không phải là người kiểm soát đức tin.” Ngài kể kinh nghiệm làm thuận tiện cho việc rửa tội ở Buenos Aires.
Các đoạn kể một vài câu chuyện rao giảng Phúc âm ở Châu Mỹ La Tinh rất thú vị.
Một suy nghĩ về tính hữu ích của các phương tiện truyền thông đưa ra ánh sáng một vài nguy cơ “biến dạng.” Đức Bergoglio nói: “Mạng có thể là một công cụ để gặp gỡ người khác, nhưng cũng có thể thành nơi ảo, mọi người tự cô lập vào đó và nó bị mất trong thế giới phi thực tế”.
Truyền giáo có các tấm gương của các thánh, các vị tử đạo và trên hết, truyền giáo được thực hiện từ người này qua người khác, Đức Phanxicô cho biết: “Chúng ta phải cảnh giác đối với cách truyền giáo mà cuối cùng cho thấy đó là hình thức của thực dân tư tưởng trá hình.” Và ngài cũng nhấn mạnh đến chủ nghĩa thực dân mới của giáo hội.
Cuối cùng, Đức Phanxicô cám ơn các cuộc đời gương mẫu: “Những người truyền giáo đích thực đi theo bước chân Chúa Giêsu… và khi họ là các nhà truyền giáo lớn thì chúng ta hiểu chính Chúa Giêsu đã nâng đỡ họ.”
Quyển sách “Không có Ngài, chúng ta không thể làm gì”, (“Senza di Lui non possiamo fare nulla”) do nhà xuất bản LEV và San Paolo ấn hành.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch