Giáo hội hướng đến việc phong chức cho các ông đã lập gia đình

399

Giáo hội hướng đến việc phong chức cho các ông đã lập gia đình

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2019-10-20

Cải cách này là một trong các điểm chính của Thượng hội đồng Amazon và chỉ liên quan đến khu vực này trên thế giới. Đề nghị viri probati sẽ được bỏ phiếu từng người một vào ngày 26 tháng 10 sắp tới.

Tuần lễ quyết định cho Giáo hội công giáo: Thượng hội đồng Amazon diễn ra ở Rôma đang bước vào giai đoạn cuối. Ngày thứ bảy 26 tháng 10, một ngày trước ngày kết thúc thượng hội đồng, các giám mục Châu Mỹ La Tinh sẽ bỏ phiếu thuận hay không thuận cho việc phong chức các ông đã lập gia đình. Nếu cuộc bỏ phiếu mở ra cánh cửa này, Đức Phanxicô sẽ được tự do hoặc đi theo hoặc không đi theo kết quả cuộc bỏ phiếu. Mùa xuân năm 2020 ngài sẽ công bố quyết định của mình thông qua một tài liệu chính thức, một “tông huấn hậu thượng hội đồng.”

Chắc chắn, ngài sẽ bảo vệ “di sản bậc sống độc thân linh mục”, nhưng cá nhân ngài, ngài không chống đối viri probati, các ông đã lập gia đình có thể được phong chức ở các vùng thiếu linh mục trầm trọng như các cộng đoàn Amazon. Khi khai mạc thượng hội đồng ngày 6 tháng 10, Đức Phanxicô đã xin các giám mục đừng có “thái độ phòng thủ.” Nhưng ngài cũng rất thận trọng vì ngài biết cú sốc của trường hợp ngoại lệ này có thể gây ra. Các Giáo hội khác trên thế giới như Giáo hội Đức đang chờ kết quả của thượng hội đồng để phong chức linh mục cho các phó tế vĩnh viễn của họ đã kết hôn. 

Một nhóm các người Ba Tây đề nghị việc triển khai viri probati nên “giao cho các hội đồng giám mục Amazon” và “giám mục địa phương.”

Vì thế vấn đề chưa giải quyết xong, nhưng sau hai tuần thảo luận kín, xu hướng của đa số cho biết họ ủng hộ việc bỏ phiếu phong chức linh mục cho các ông đã lập gia đình. Tại các cuộc họp báo hàng ngày, thông tin liên lạc chính thức của Vatican – bị khóa như mọi khi – đã đưa ra phần lớn các nhân vật giáo hội ủng hộ việc này. Ví dụ, cần phải chờ cuộc họp báo lần thứ mười trước khi một giám mục duy nhất, chống viri probati, có thể tham dự vào diễn đàn này sau khi qua hơn ba mươi giám mục hoặc chuyên gia mở ra quan điểm này.

Các mục tiêu báo cáo của mười hai nhóm ngôn ngữ (5 nhóm tiếng Tây Ban Nha, 4 nhóm tiếng Bồ Đào Nha, 2 nhóm tiếng Ý, một nhóm tiếng Anh-Pháp viết bằng tiếng Tây Ban Nha) cuối cùng đã được Vatican công bố vào chiều thứ sáu. Các công việc của thượng hội đồng xen kẽ giữa các buổi họp chung và các buổi họp nhóm từng ngôn ngữ.

Mỗi nhóm bình chọn một văn bản ba trang về quan điểm của họ. Có 8 nhóm trên 12 nêu lên vấn đề “khẩn cấp” thậm chí là “cần thiết” cho việc phong chức viri probati. Trên đa số này, chỉ có một trong tám nhóm, nhóm nói tiếng Ý đưa ra “một vài ý kiến lúng túng” lý do “không đủ phản ánh về nguyên nhân của việc thiếu linh mục.” Nhưng một nhóm tiếng Ý khác đưa ra giải pháp cho phép viri probati theo giáo luật, điều 1047, đoạn 2.3 “cho phép phong chức cho các ông đã kết hôn hợp pháp và hợp lệ.” Một nhóm các người Ba Tây đề nghị việc triển khai viri probati nên “giao cho các hội đồng giám mục Amazon” và “giám mục địa phương.”

Một điểm mới đồng bộ của thượng hội đồng này là gần như đa số xin “phong chức phó tế” hay giao “các sứ vụ cụ thể” cho phụ nữ.  Tuy nhiên các nhóm khẳng định, đây không phải là trường hợp tạo ra “hàng giáo sĩ thứ nhì” nhưng là để thúc đẩy “ơn gọi thực sự” của các linh mục đã kết hôn. Ngoài ra có nhóm tiếng Bồ Đào Nha, nhóm Ba Tây, đề nghị tiến hoá này nên thực hiện dưới tiêu đề “ngoại lệ, liên quan đến hoàn cảnh cụ thể của một số dân tộc xác định.”

Xin đọc thêm: Amazon: “Nhờ phụ nữ mà Giáo hội còn sống!”

Các giám mục thuận cho quyền bỏ phiếu của phụ nữ ở Thượng hội đồng Amazon

Thượng hội đồng Amazon: Tiếng nói của phụ nữ đã được nghe

Điều đó cho thấy, một trong hai nhóm người Ý cho rằng chúng ta phải tiến xa hơn nữa. Mặc dù biện pháp này có thể “làm giảm giá trị bậc sống độc thân” nhưng trên thực tế, nó liên quan đến “tất cả các châu lục”. Do đó, việc phong chức cho các ông đã lập gia đình phải được “hội ý với toàn Giáo hội” qua “thượng hội đồng hoàn vũ” đặc biệt dành riêng để bàn về bậc sống độc thân chức thánh.

Còn về bốn nhóm ngôn ngữ khác, họ im lặng về vấn đề viri probati – một nhóm tiếng Ý, một nhóm tiếng Tây Ban Nha, một nhóm tiếng Bồ Đào Nha và nhóm tiếng Anh-Pháp không dám nói ‘không’ cho sự tiến hóa này. Chỉ có một trong các nhóm này, nhóm Ba Tây là nhấn mạnh đến “giá trị của bậc sống độc thân”, họ đề nghị củng cố “mục vụ ơn gọi”, cho rằng vấn đề viri probati cũng như chức “phó tế phụ nữ” cần có thì giờ để “chín muồi và đào sâu.”

Và điểm mới đồng bộ của thượng hội đồng này là gần như đa số xin “phong chức phó tế” hay giao “các sứ vụ cụ thể” cho phụ nữ mà trên thực tế, các phụ nữ đã đóng vai trò trụ cột trong các cộng đoàn ở vùng Amazon. 

“Giáo hội bản địa”

Các khuynh hướng khác của thượng hội đồng là thúc đẩy việc hình thành một “Giáo hội bản địa” với “nghi thức Amazon”, chống lại sự diệt chủng các sắc dân bản địa, chống “chủ nghĩa giết môi sinh” rừng và thiên nhiên của các người phá hoại sinh thái. Và cũng chống lại việc đô thị hóa người dân bản địa vì 80% người dân Amazon bây giờ sống ở thành phố, nhiều người dân bản địa đã di cư về đây.

Tuần này 185 nghị phụ, trong số này có 113 nghị phụ là các giám mục vùng Amazon sẽ tiếp tục thảo luận và sẽ đưa ra bản thông tin cuối cùng và một danh sách các đề nghị. Họ sẽ bỏ phiếu từng người một vào ngày thứ bảy 26 tháng 10 sắp tới, vấn đề viri probati cũng sẽ được bỏ phiếu trong ngày này.

Chỉ các đề xuất có 2/3 số phiếu mới được giữ lại để trình lên Giáo hoàng. Ngài sẽ được tự do hoặc đi theo hoặc không đi theo kết quả cuộc bỏ phiếu này. Mùa xuân năm 2020 ngài sẽ công bố quyết định của mình thông qua một tài liệu chính thức, một “tông huấn hậu thượng hội đồng.” Chỉ có 185 giám mục và bề trên Dòng nam được bỏ phiếu. Các người khác, 25 chuyên gia, 12 khách mời đặc biệt của Giáo hoàng, 55 dự thính viên, 10 bề trên Dòng nữ theo dõi thượng hội đồng nhưng không bỏ phiếu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

 Xin đọc thêm: Lời của hồng y Marc Ouellet

“Tôi, giám mục người Pháp trong một giáo phận vùng Amazon”