Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (8/8) 

198

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (8/8) 

Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser 

Cô đơn là một lời mời gọi để chia sẻ nỗi cô đơn của Chúa Giêsu.

Cũng vậy, nỗi cô đơn của chúng ta có giá trị một lời mời gọi được trao ban để chúng ta chia sẻ tâm trạng cô đơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Như nhiều học giả và nhiều nhà thần nghiệm đã luôn nói rõ, tâm trạng cô đơn của Chúa Giêsu là một phần của hành động cứu độ. Ngài cứu độ chúng ta không chỉ bằng việc rao giảng và làm phép lạ, mà còn, cách đặc biệt, bằng thống khổ và nỗi cô đơn của Ngài. Không quá khi nói rằng: Bởi tâm trạng cô đơn của chính Ngài, mà chúng con được chữa lành và được nên một.

Ngày nay, chúng ta góp phần vào để tạo thành nhiệm thể và sự hiện diện của Chúa Kitô trên mặt đất này. Nhập thế không phải là một phép thử kết thúc với việc thăng thiên. Thiên Chúa vẫn tiếp tục nhập thế trong Đức Kitô, trong chúng ta. Việc hiện thực hóa sự hiện diện của Chúa Kitô trên trái đất này tùy thuộc vào chúng ta. Và chúng ta phải hiện thực hóa toàn thể Chúa Kitô; lời của Ngài, năng lực chữa lành của Ngài, sự hòa giải từ Ngài, cái chết và sự phục sinh của Ngài, và cả sự cô đơn của Ngài. Cũng như cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá của Đức Kitô vẫn tiếp diễn nơi những người thống khổ cho đến lúc tận thế, thì tâm trạng cô đơn của Đức Kitô vẫn còn tiếp diễn nơi tất cả những người đang sống trong cô đơn.

Như thế, cô đơn của chính chúng ta là lời mời gọi để giúp giữ sứ mạng cô đơn của Chúa Kitô vẫn mãi nhập thế. Trong cô đơn của chính mình, chúng ta được đòi hỏi phải cùng Ngài than khóc cho Giêrusalem, cùng Ngài đổ nước mắt trong Vườn Cây Dầu, cùng Ngài chiến đấu với Satan trong hoang mạc, và từ một thập giá đâu đó trong đời chúng ta, cùng khóc than với Ngài đau đớn vì Thiên Chúa thinh lặng.

Sau thế chiến thứ hai, những lời này được tìm thấy trên một bức tường ở trại tập trung Đức quốc xã:

Tôi tin vào mặt trời, dẫu lúc nó không chiếu nắng

Tôi tin vào tình yêu, dẫu lúc tôi không được cảm nhận nó

Tôi tin vào Thiên Chúa, dẫu lúc Ngài thinh lặng. 

Tâm trạng cô đơn của chúng ta là lời mời gọi từ Thiên Chúa để biến những lời này thành lời của chính chúng ta, để rồi bằng hành động của mình giữ cho cuộc khổ nạn và cái chết cứu rỗi của Chúa Kitô thể hiện trong thế giới này.

J.B. Thái Hòa dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (1/8)

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (2/8)

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (3/8) 

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (4/8) 

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (5/8) 

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (6/8)

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (7/8)