Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (6/8)

116

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (6/8)

Trích sách Quả tim thao thức, The restless heart, Ronald Rolheiser 

Tâm trạng cô đơn có thể dẫn chúng ta dấn thân trên con đường đức tin.

Tâm trạng cô đơn, có thể và thường, dẫn chúng ta dấn thân trên con đường đức tin sâu đậm. Qua việc lấy đi bất kỳ thỏa mãn lâu dài nào trên những gì hữu hạn, tâm trạng cô đơn thúc đẩy chúng ta liên tục tìm kiếm một cái gì sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, toàn thiện hơn, trường cữu hơn những điều mà chúng ta đang trải nghiệm hiện thời. Nếu không bị làm mờ đi bằng những mê muội và không bị chệch hướng bởi những hành động gây xao nhãng, thì tâm trạng cô đơn sẽ liên tục đưa chúng ta đến ngưỡng của đức tin đích thật.

Đọc tự truyện và tiểu sử các thánh, các nhà thần nghiệm, các vĩ nhân, chúng ta nhận ra trong nhiều trường hợp, các vị này thật sự đã được thúc đẩy để quy phục do chính tâm trạng thao thức và cô đơn của họ. Chúng ta nhận ra, khi họ cố tránh tìm kiếm thiên đàng bằng mọi giá, cuối cùng, từ lần này đến lần khác, họ lại nắm bắt được chính họ trong tâm trạng cô đơn của mình. Cô đơn là kẽ hở để Thiên Chúa len vào. Và ở đó, nơi chốn cô đơn của trí óc và quả tim, nơi sự thật nung đốt héo mòn linh hồn họ, họ được thúc đẩy để chọn lựa. Đức tin hay tuyệt vọng?

Trong cô đơn, chúng ta không có một nền tảng trung lập nào để có thể tồn tại trong bình an nhưng trong vị kỷ. Chúng ta bị thúc đẩy để hoặc quỳ gối thờ phượng trước một điều cao cả vượt hơn chúng ta hoặc rơi vào tuyệt vọng và hành động tự hủy hoại. Trong nỗi cô đơn, chúng ta nhìn ra được chân lý.

Vào một thời điểm trong cuộc đời Đức Kitô, sự mới mẻ trong lời giảng của Ngài bắt đầu mất tác dụng, các người nghe Ngài bắt đầu nhìn ra ý nghĩa và ngụ ý thực sự nơi giáo lý của Ngài. Hầu hết những người theo Ngài bị vỡ mộng và rời bỏ Ngài lúc đó. Các môn đệ thân tín cũng vậy, cũng có cám dỗ muốn bỏ Ngài, nhưng Chúa Giêsu hỏi họ: “Các con thì sao, các con cũng muốn bỏ đi sao?” Thánh Phêrô trả lời: “Bỏ Ngài chúng con biết theo ai?” Tâm trạng cô đơn có thể là một hỗ trợ lớn lao làm cho mỗi người chúng ta nói lên lời tương tự như vậy với Chúa Kitô.

Hành động đức tin đó không dễ thực hiện. Ngoài những điều khác, nó đòi hỏi chúng ta phải đánh cược cuộc sống thực của chính mình cho một hy vọng, đòi hỏi chúng ta từ bỏ những gì chúng ta đang có, đang nhìn, đang nhận thức cho một thứ mà chúng ta chưa có, chưa nhìn thấy và chưa hiểu được. Nắm vững đức tin, học để sống đời sống và có được nâng đỡ từ đức tin, một điều vượt trên những gì chúng ta có thể cảm nghiệm cách tự nhiên, là một điều không dễ dàng và không tự nhiên. Tuy thế trong cô đơn, dằn vặt về sự bất đạt mọi thứ mà mình có thể đạt được, chúng ta được thúc đẩy đi đến đứng nơi vách núi của một tồn tại an toàn và nhìn đến bờ vực. Và cho dù không thể thấy rõ ràng điều gì phía sau bờ vực đang đứng, thì điều đó cũng đã là một thúc đẩy để chúng ta lao mình vào điều mà chúng ta chưa biết đó.

J.B. Thái Hòa dịch

Xin đọc thêm: Lời nói đầu sách Quả tim thao thức 

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (1/8) 

 Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (2/8)

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (3/8)  

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (4/8)  

Những lợi ích ẩn dấu của Cô đơn (5/8)