“Làm thế nào cư xử đúng với những người không phải là tín hữu kitô?”

72

“Làm thế nào cư xử đúng với những người không phải là tín hữu kitô?”
fr.aleteia.org, Timothée Dhellemmes, 2019-10-16

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hàng tuần 16 tháng 10 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô nhắn nhủ: “Những ai được tái sinh bởi Thần Khí được kêu gọi để nhìn con người và các sự việc từ tâm hồn mình”. Ngài tiếp tục bài giáo lý về sách Công vụ Tông đồ.

Con đường Tin Mừng trong thế giới mà Thánh Luca kể trong sách Công vụ Tông đồ được đi trong con đường sáng tạo của Chúa, một cách ngạc nhiên. Người rao giảng Tin Mừng không thể là “chướng ngại vật” cho công trình tạo dựng của Chúa nhưng phải làm thuận lợi “cho cuộc gặp gỡ giữa các tâm hồn” với Chúa.
Vì thế các tín hữu không được lượng định các sự kiện và con người theo tiêu chuẩn tinh khiết hay không tinh khiết, nhưng phải đi xa hơn, nhìn con người và sự việc theo quả tim. Ngài hỏi: “Làm thế nào chúng ta chúng ta cư xử với anh em mình, nhất là những người không phải là tín hữu kitô? Chúng ta tạo chướng ngại hay làm thuận lợi cho cuộc gặp gỡ của họ với Cha chúng ta?” Chúa Cha muốn nhìn con cái mình vượt mọi khác biệt để tất cả mở lòng ra với ơn cứu chuộc. Những ai tái sinh bởi Thần Khí được gọi để đi ra khỏi chính mình, đến với người khác, cùng sống gần gũi với nhau để biến đổi mọi quan hệ thành kinh nghiệm trong tình huynh đệ với nhau”.

Những người xây cầu
Đức Phanxicô nói tiếp, trong tháng truyền giáo ngoại thường này, chúng ta xin Thần Khí ban ơn để chúng ta là người xây cầu giữa con người và Thiên Chúa, chứ không là vật trở ngại và thanh chắn cho sự cứu rỗi”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch