Theo hồng y Marc Ouellet: Bậc sống độc thân linh mục có khả năng truyền giáo vô song

145

Theo hồng y Marc Ouellet: Bậc sống độc thân linh mục có khả năng truyền giáo vô song

cath.ch, 2019-10-02

Theo Đức Hồng y Marc Ouellet: “Để có một ‘hình ảnh Amazon’, Giáo hội không cần các người đàn ông đức độ chín chắn để làm linh mục (viri probati) trong vùng này. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 10 để giới thiệu quyển sách Các người bạn của Đức Lang Quân (Amici dello Sposo), Đức Hồng y Marc Ouellet, Bộ trưởng bộ Giám mục, nhắc lại giá trị bậc sống độc thân của các linh mục. Ngài muốn mang đến thêm sắc thái cho cuộc thảo luận về các người đàn ông đức độ chín chắn được đề nghị phong chức thánh (viri probati) trong Thượng hội đồng Amazon sắp tới. Theo ngài, thảo luận này phải được xem xét dưới nhiều tiếng nói khác nhau để sự phân định được dễ dàng.

Nếu đây là nhận thức các các điều kiện của Giáo hội Amazon, thì ngài hoài nghi về khả thể phong chức linh mục cho những người đàn ông đức độ chín chắn (viri probati) ở vùng Amazon. Theo ngài, để có một hình ảnh Amazon, Giáo hội địa phương không cần loại chức vụ này. Thêm nữa, trong vùng này, chính các giáo lý viên, các thầy phó tế mới thiếu.

Bậc sống độc thân linh mục có tiềm năng truyền giáo vô song

Theo hồng y Oullet, bậc sống độc thân linh mục phải được hiểu như một “hành động đức tin”, ngài mạnh mẽ khẳng định: “Đó là để hoàn toàn thuộc về Chúa và phục vụ Lời Chúa mà các linh mục sống bậc sống độc thân. Sự việc một người không lập gia đình là một thực tại có khả năng truyền giáo vô song, dù việc lập gia đình là một trong những việc đẹp nhất. Trong lãnh vực này, Giáo hội la-mã là Giáo hội truyền giáo hơn bất kỳ một Giáo hội nào khác”.

Nếu thế giới Do Thái chỉ biết hôn nhân, thì Giáo hội la-mã dần dần hiểu rằng, có những đòi hỏi mới và họ thiết lập luật độc thân. Trong thời gian gần đây, các linh mục đã phải chịu đựng đau khổ rất nhiều, đôi khi không công bằng. Do vô số thất bại của các tổ chức giáo hội, vụ khủng hoảng lạm dụng tình dục, khủng hoảng nạn giáo sĩ quyền, ‘giá trị cao cả của bậc sống độc thân’ đã bị đặt vấn đề. Quyển sách Các người bạn của Đức Lang Quân của Hồng y Oullet nhằm để lên tinh thần các linh mục.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Những người bị bỏ quên ở Amazon

Amazon: “Nhờ phụ nữ mà Giáo hội còn sống!”