Một văn bằng mới có tên “Phụ nữ và Giáo hội”

74

Một văn bằng mới có tên “Phụ nữ và Giáo hội”

cath.ch, 2019-09-24

Giáo hoàng Học viện Regina apostolorum

Theo trang mạng Crux của Mỹ, ngày 23 tháng 9 năm 2019 Giáo hoàng Học viện Regina apostolorum đã mở một văn bằng tốt nghiệp mới có tên “Phụ nữ và Giáo hội” dành cho các giám mục, linh mục hoặc các tu sĩ nhằm mục đích mang lại cho họ các kiến thức tốt hơn để hội nhập hơn nữa hình ảnh phụ nữ trong Giáo hội.

Bà Marta Rodriguez, người đứng đầu phân bộ phụ nữ trong Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống giải thích, mục tiêu của khóa học này là giúp Giáo hội “khám phá khuôn mặt của phụ nữ” nhưng cũng giúp cho các sinh viên hòa nhập tốt hơn hình ảnh phụ nữ trong tổ chức giáo hội.

Chương trình học này đồng tổ chức với Bộ Giáo dân, Gia đình và Đời sống, Thượng Hội đồng các giám mục và Caritas Quốc tế. Lịch học gồm hai tuần, một vào tháng chín và một vào tháng hai sẽ đón nhận 46 sinh viên cho năm đầu tiên, với sự cộng tác của 12 trường đại học và 48 giáo sư. Chương trình học gồm các môn thần học, tâm lý học, giáo luật đề cập đến vấn đề này ở nhiều khía cạnh. Theo Giáo hoàng Học viện, đây là khóa học cấp văn bằng đầu tiên dành cho chủ đề này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch