Linh mục Bề trên Tổng quyền Arturo Sosa: “Về vấn đề phụ nữ, chưa có được tiến bộ ở Vatican”

192

Linh mục Bề trên Tổng quyền Arturo Sosa: “Về vấn đề phụ nữ, chưa có được tiến bộ ở Vatican”

cath.ch, 2019-09-23

Ngày 20 tháng 9-2019, trong một sự kiện do các tu sĩ Dòng Tên Thụy Sĩ tổ chức có tên “Là kitô giáo hôm nay – Giáo hội đi về đâu?” tại thành phố Zurich Thụy Sĩ, Linh mục Bề trên Tổng quyền Dòng Tên Arturo Sosa tuyên bố: “Vấn đề hội nhập các phụ nữ có trách nhiệm chưa có được tiến bộ ở Vatican.”

Trả lời một câu hỏi trong hội nghị bàn tròn do các tu sĩ Dòng Tên Thụy Sĩ tổ chức nhân chuyến đi chính thức của ngài đến đây, ngài cho biết: “Tôi muốn thấy bằng cách nào các phụ nữ và các ông có thể làm việc chung ở Vatican tốt hơn”. Trước các đại diện tu sĩ Dòng Tên ở Thụy Sĩ và 300 giáo dân hiện diện, ngài khẳng định: “Một sự hội nhập tốt hơn của phụ nữ trong tiến trình đưa ra quyết định ảnh hưởng đến toàn xã hội.” 

Suy nghĩ lại về thứ bậc của Giáo hội

Sinh thái học, bất bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực, coi thường nhân quyền và dân chủ, thiếu quyết tâm làm việc vì lợi ích chung của các chính phủ, càng ngày càng mị dân và càng quy về quốc gia chủ nghĩa, theo Linh mục Arturo Sosa đây là các thách thức đa dạng và đe dọa đòi hỏi chúng ta phải đương đầu khẩn cấp ngày hôm nay.

Trong cuộc chiến chống nạn khó nghèo, ngài xin Giáo hội công giáo mở rộng hơn để hợp tác nhiều hơn cả trong Giáo hội và cả với các người khác bên ngoài. Ngài nhấn mạnh, như trong việc Dòng Tên dấn thân trong lãnh vực công lý và giáo dục thì Dòng đã góp phần làm giảm bớt nạn nghèo khổ. Một mặt, Dòng giúp đỡ người di cư và những người bị thiệt thòi về mặt xã hội. Mặt khác các tu sĩ Dòng Tên đã đóng góp về mặt trí tuệ để đưa ra các mô hình mới nhằm đương đầu với các nguyên nhân của nhiều vấn đề khác nhau này.

Còn về vấn đề thế tục hóa và ảnh hưởng giảm dần của Giáo hội, ngài tin rằng, chúng ta có thể đón nhận các thay đổi mà không sợ hãi, vì đây là dịp để đề nghị Tin Mừng theo một cách mới. Đúng vậy, “một xã hội tự do được hưởng lợi rất nhiều từ việc tuyên xưng đức tin được đổi mới”, luôn thực sự tìm cách hiểu ý Chúa ngày hôm nay sẽ như thế nào.

Đặt các câu hỏi đúng

Ngài khuyến khích đặt các “câu hỏi đúng.” Đối với Giáo hội công giáo điều này có nghĩa là: “Làm thế nào Giáo hội có thể nhúc nhích để có thể vượt lên được nạn giáo sĩ trị?” Theo ngài, một trong các giải pháp khả thi để trả lời cho các thách thức này là tái tổ chức lại Giáo hội. Để thực hiện được, cần phải đưa Giáo hội ra khỏi cấu trúc quyền lực để có thể trở thành một “Giáo hội phục vụ”. Đó là suy nghĩ lại một cách nền tảng về thứ bậc, để bớt nạn giáo sĩ trị.

Để Chúa Thánh Thần hướng dẫn

Khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng và sự cần thiết của các vấn đề đưa ra trong  buổi họp, Linh mục Bề trên Tổng quyền Sosa nhắc lại, nhiều câu hỏi không thể được giải quyết qua các cuộc thảo luận đơn thuần. “Khôn ngoan” mà điều này đòi hỏi là phải hiểu theo nghĩa Kinh Thánh chứ không theo kiến thức trí tuệ. Nó mở ra các khoảng không gian cần thiết để Chúa Thánh Thần thực hiện công việc canh tân của Ngài. Ngài đưa ra ví dụ của Công đồng Vatican II, đây sẽ không chỉ là một bước truyền cảm hứng trong lịch sử của Giáo hội, nhưng dưới  nhiều khía cạnh vẫn còn phải được thực hiện.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch