Chương trình chuyến đi giáo phận Albano của Đức Phanxicô

71

Chương trình chuyến đi giáo phận Albano của Đức Phanxicô

cath.ch, 2019-09-16

Trong chuyến đi ngày thứ bảy 21 tháng 9, Đức Phanxicô sẽ có giờ cầu nguyện với các linh mục giáo phận Albano ở gần Rôma.

Chuyến đi đã được Đức Giám mục Marcello Semeraro của giáo phận công bố vào tháng 7 vừa qua. Giám mục cũng là thư ký của Hội đồng Hồng y, ngài khuyến khích tín hữu cầu nguyện và cam kết đổi mới để sống như những người con trung thành của Mẹ Giáo hội. 

Chương trình của chuyến đi sẽ như sau:

Đức Phanxicô sẽ rời Nhà Thánh Marta lúc 4.30 chiều. Ngài sẽ đi xe đến Albano, ngoại ô Rôma về phía nam và sẽ đến đó lúc 5:15 chiều. Tại đây ngài được Đức Giám mục Marcello Semeraro và ông thị trưởng thành phố đón tiếp. Sau đó ngài có phút cầu nguyện với các linh mục giáo phận, đây là một trong bảy giáo phận thuộc giáo phận Rôma. 

Một ngày không bình thường cho Đức Phanxicô

Lúc 18pm Đức Phanxicô sẽ đồng tế ở quảng trường tiếp giáp với nhà thờ chính tòa Saint-Pancrace của Albano. Ngài sẽ giảng trong buổi lễ ngoài trời này và dự kiến ngài sẽ trở về Vatican lúc 20h.

Ngày 21 tháng 9 – Ngày lễ Thánh Mát-thêu là ngày rất quan trọng trong cuộc đời của Đức Phanxicô. Chính ngày này năm 1953 là ngày khởi đầu cho ơn gọi linh mục của ngài. Khi còn là hồng y, ngài thường biểu lộ sự gắn bó đặc biệt này với Thánh Mát-thêu, khi có dịp về Rôma, ngài thường đến thăm nhà thờ Thánh Lu-i nước Pháp để ngắm bức tranh của danh họa Caravage vẽ Thánh Mát-thêu.

Ngày 21 tháng 9 năm 2008, Đức Bênêđictô XVI đã đến thăm giáo phận Albano, ngài làm phép bàn thờ của nhà thờ chính tòa Saint-Pancrace của giáo phận.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Ơn gọi của Đức Phanxicô lúc 16 tuổi