Ở Amazon, các câu trả lời mục vụ “táo bạo và hiệu quả”

123

Ở Amazon, các câu trả lời mục vụ “táo bạo và hiệu quả”

cath.ch, 2019-09-12

Theo Đức Giám mục David Martínez de Aguirre Guinea, giám mục tông tòa Puerto Maldonado (Pêru) và Linh mục hồng y tương lai Michael Czerny, Thư ký Phân bộ người di cư và tị nạn, thì Giáo hội phải đề xuất các đáp ứng “phù hợp hoặc có liên quan” đến nhu cầu mục vụ đặc biệt của vùng Amazon. Các ngài đã viết trong một bài báo trên tạp chí Văn minh Công giáo (Civiltà Cattolica) phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2019. Cả hai sẽ là thư ký đặc biệt của Thượng hội đồng về Amazon sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Vatican.

Theo các ngài, vùng Amazon có diện tích tương đương với Úc châu và có không dưới 33 triệu người sống ở đó, bao gồm 3 triệu người bản địa ở 390 dân tộc hoặc các nhóm sắc tộc khác nhau. Giữa các vấn đề của vùng này như vấn đề dân số, tội phạm, ‘các dự án khổng lồ’ hay buôn bán ma túy mà các ngài lo lắng, Amazon đang trải qua một cuộc khủng hoảng đến mức gần như “không quay lại được.” Vì thế Amazon là mục tiêu của sự quan tâm bi thảm này. 

Để có một “mục vụ hiện diện”

Theo Giám mục Martínez và linh mục Czerny, nếu số lượng các nhà truyền giáo ở Amazon giảm, thì người Công giáo phải “nắm bắt tầm quan trọng” sự hiện diện của Giáo hội trong khu vực này. Vì thế Thượng hội đồng phải làm sao tìm một cấu trúc giáo hội và các cương vị phù hợp để đáp ứng nhu cầu mục vụ đặc biệt của vùng Amazon. Do đó các câu trả lời mục vụ “phù hợp hoặc có liên quan, táo bạo và hiệu quả” mà các ngài mong đợi ở Thượng hội đồng.

Như Tài liệu Chuẩn bị cho thượng hội đồng (instrumentum labis) đưa ra, chúng ta phải chuyển từ “mục vụ viếng thăm” qua “mục vụ hiện diện”. Để làm được điều này cần phải làm “nổi bật các bộ và dịch vụ trong cộng đồng” khi đó các sáng kiến mục vụ mới đáp ứng được các nhu cầu đặc biệt của vùng Amazon. Một ám chỉ muốn nói đến các suy nghĩ về việc người đàn ông đã kết hôn có đức tin và đức hạnh tốt (viri probati) được phong linh mục và các bộ được giao phó cho phụ nữ. 

“Các chủ thể tích cực” của việc truyền giáo

Các ngài hy vọng thượng hội đồng này sẽ đặt “ưu tiên cho nhân vật chính”, có nghĩa là người dân vùng Amazon là “chủ thể tích cực” trong việc truyền giáo chứ họ không phải chỉ là đối tượng. Quả vậy, họ phải cảm thấy mình là một phần thuộc về Giáo hội và “đóng góp cho sự rạng rỡ” của Chúa Kitô.

Thượng hội đồng các giám mục về Amazon sẽ được tổ chức ở Rôma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10. Đức Hồng y Cláudio Hummes là báo cáo viên đặc biệt. Các Hồng y Enrique Porras Cardozo, Pedro Ricardo Barreto Jimeno và João Braz de Aviz sẽ là các chủ tịch đại biểu.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Giáo hội tiến tới việc phong chức cho các ông đã có vợ

Thượng Hội đồng vùng Liên Amazzonia: Một bước tiến đến chức linh mục cho người lập gia đình?