Vatican tạo điều kiện thuận tiện để tố cáo các vụ lạm dụng tình dục

148

Vatican tạo điều kiện thuận tiện để tố cáo các vụ lạm dụng tình dục

cath.ch, 2019-08-01

Báo L’Osservatore romano trong số ra ngày 31 tháng 7 cho biết, từ đây đến cuối năm 2019, Vatican sẽ có một hệ thống “công khai, thường xuyên và dễ dàng tiếp xúc” để tố cáo các tội pham và các khinh suất trong vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương.

Hồng y Angelo Comastri, Tổng đại diện của Đức Giáo hoàng tại Thành Vatican đã loan tin này đến các vị có trách nhiệm trong các ban bộ của Giáo triều La Mã và các vị phụ tá các vấn đề thiêng liêng ở Vatican. Hệ thống này gồm ba tài liệu – một tự sắc, một luật và các đường hướng chỉ dẫn – được công bố vào ngày 29 tháng 3 vừa qua nhằm ngăn chận và chống lại sự lạm dụng ở Vatican.

Các biện pháp này dự trù việc bổ nhiệm một người lo các vấn đề này. Vì thế hồng y Comastri bổ nhiệm giám mục người Mỹ Robert Oliver thư ký Hội đồng giáo hoàng bảo vệ trẻ vị thành niên vào chức vụ này. Ngài chịu trách nhiệm thu thập lời khai của những người có thông tin hoặc những người bị nghi ngờ lạm dụng.

Giám mục Robert Oliver

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch