Hướng đạo hôm nay, phi hành gia ngày mai?

106

Hướng đạo hôm nay, phi hành gia ngày mai?

latoilescoute.net, 2018-11-05

Hướng đạo và cơ quan Không gian và Vũ trụ Mỹ NASA, câu chuyện của một tình bạn.

Hơn 2/3 các phi hành gia của cơ quan Không gian và Vũ trụ Mỹ là hướng đạo sinh! Đây là bài báo viết từ năm 2011 giải thích mối dây liên hệ rất mạnh giữa hướng đạo và cơ quan Không gian và Vũ trụ Mỹ. 

11 trên 12 phi hành gia đi trên mặt trăng là hướng đạo sinh

NASA và hướng đạo, một câu chuyện có tích sự lâu dài. Hơn 2/3 phi hành gia hiện nay và đã hưu trí là cựu hướng đạo sinh. Trên 312 phi công và khoa học gia được chọn lựa làm phi hành gia từ năm 1959, có ít nhất 207 người là hướng đạo sinh hoặc hoạt động tích cực trong phong trào hướng đạo. Danh sách này bao gồm nhiều hướng đạo sinh được các giải thưỏng cao quý của Nam Hướng đạo sinh Mỹ (Boys Scouts of America, BSA): 39 Eagle Scout, 25 Life Scout, 14 Star Scout, 26 hướng đạo sinh ‘đệ nhất đẳng’, 17 hướng đạo sinh ‘đệ nhị đẳng’, 13 Tenderfoot Scout, 3 Explorers, 25 Louveteaux, 10 Webelos Scouts, 1 King Scout, 2 Wolf Scout, và 32 không xếp loại, kể cả 27 Tráng.

Trong số 24 người trong các chuyến du hành trên mặt trăng của 17 sứ vụ Apollo 8Apollo 10 thì có 20 hướng đạo sinh; trong số 12 người thực sự bước chân lên mặt trăng thì có 11 người là hướng đạo sinh và phi hành đoàn Apollo 13 có 3 hướng đạo sinh.

Tại sao họ thành công như vậy?

Phong trào hướng đạo phát triển các kỹ năng tích cực để dẫn đầu và để làm việc trong tinh thần đồng đội. Vai trò tích cực của các mô hình làm mẫu, trên thực tế cũng như qua hư cấu là một phần không thể thiếu của phong trào hướng đạo đã giúp họ đào tạo những người trưởng thành có động lực, có tham vọng để có thể trở thành phi hành gia, các nhà khoa học hay kỹ sư. Trong vài năm, các hướng đạo sinh ngày nay sẽ là thế hệ mới của các tiên phuông đóng góp cho việc khám phá hành tinh và không gian của chúng ta.

Cơ quan NASA hỗ trợ cho Hướng đạo và Trưởng của nước Mỹ để đóng góp vào kế hoạch thu hút người Mỹ vào các chương trình của NASA.

Ông Charles F. Bolden Jr. là người quản trị cơ quan NASA hiện nay, ông là cựu phi hành gia và là cựu hướng đạo sinh. Ông nhận ra ngay lập tức khối lượng công việc khổng lồ và sự cống hiến thiết yếu để có được sự ghi công này. Ông Bolden tin rằng, phong trào hướng đạo đặt nền móng cho những gì sẽ là một đời sống khám phá và phiêu lưu. Ông rất tự hào có nhiều nhà khoa học, kỹ sư và phi hành gia của cơ quan NASA đã bắt đầu hành trình khai khá và thám hiểm của mình trong phong trào hướng đạo.

Cơ quan NASA ghi công

Cơ quan Không gian NASA ghi ơn các phi hành gia đã nhận được danh hiệu cao quý của Hướng đạo như “Eagle Scout” và các trưỏng nhận nhận được danh hiệu “Gold Award”. Chúng ta có thể xem thư khen thưởng và chứng chỉ ghi ơn trên trang mạng của cơ quan NASA về các thành công này.

Hai tưởng thưởng này tượng trưng cho đỉnh cao thành tựu trong Hướng đạo Mỹ. Đa số các em tham gia chương trình hướng đạo khi các em còn học tiểu học. Khi lớn lên, các em sẽ là thiếu sinh, tráng sinh và có các tưởng thưởng tùy theo khả năng đặc biệt và phát triển nhân cách của mình. Trò chơi và sinh hoạt nhóm luôn có mặt trong các sinh hoạt hướng đạo và các hướng đạo sinh sinh hoạt rất nhiều để phát huy tất cả khả năng và đẩy các giới hạn của mình đi tới cùng. Tuy nhiên để thắng được huy chương cao quý Eagle Scout hay Gold Award thì hướng đạo sinh phải vượt được thách thức đề ra và phát triển được một dự án có lợi cho cộng đồng, tạo được một sự thay đổi cần thiết. Đó là có dự án liên quan đến công việc của một mạng, hoạch định các nhiệm vụ, đầy nguồn lực; khi mục tiêu đã đạt, các hướng đạo sinh hay trưởng xứng đáng tham dự vào hàng ngũ của đàn anh đã được tưởng thưởng danh hiệu cao quý này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Hướng đạo sinh châu Âu sẽ gặp Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8 

Thành công ngoài sức tưởng tượng của phong trào Hướng đạo Pháp