Đức Bênêđictô XVI đã tự viết phần “đóng góp” riêng của mình về các vụ lạm dụng tình dục 

153
Đức Bênêđictô XVI đã tự viết phần “đóng góp” riêng của mình về các vụ lạm dụng tình dục
cath.ch, 2019-06-28
Tạp chí Ý Sette trong số ra ngày 28 tháng 6-2019 xác nhận chính tự tay Đức Bênêđictô XVI viết phần “đóng góp” của ngài trong các vụ lạm dụng tình dục và quản trị trong Giáo hội của ngài. Tuần báo phụ trương Corriere della Sera đã gặp Đức Bênêđictô XVI ở Vườn Vatican.
Được giới thiệu như một cuộc phỏng vấn của Vatican News, thật ra là cuộc đối thoại do báo Corriere della Sera thực hiện, bài báo kể chuyện chung quanh cuộc gặp với Đức Bênêđictô XVI, một việc gần như ngài làm mỗi ngày với các khách đến thăm nhưng với nhà báo thì hiếm. Vì thế bài báo có ít lời trích dẫn của Đức Bênêđictô XVI, ngoại trừ câu ngài khẳng định, “chỉ có một giáo hoàng duy nhất, đó là Đức Phanxicô”. Nhưng cũng không rõ lời này ngài nói với các ký giả báo Sette hay với các vị khách đến thăm khác. Các lời khác của ngài duy nhất được trích lại là các lời ngài nói về nước Ý, “đó là một nước rất đẹp có một chút hỗn loạn” và “ít được đánh giá cao về chính trị”.
Ngoài ra bài báo trên Sette khẳng định, chính Đức Bênêđictô XVI tự tay viết phần “đóng góp” riêng của mình về các vụ lạm dụng tình dục và quản trị của ngài trong Giáo hội, được đăng vào tháng 4. Để chuẩn bị bài viết, ngài đã gặp nhiều người vào cuối năm ngoái. Sau đó ngài viết tay bằng tiếng Đức cho nữ tu Birgit Wansing, người phụ tá cho ngài từ năm 1984. Đức Bênêđictô XVI sửa đổi vài chỗ trước khi ký vào bản cuối cùng.
Hỗ trợ Đức Hồng y Müller
Một thông tin khác từ tờ báo cho biết: Đức Bênêđictô XVI đã “khuyến khích và an ủi” Đức Hồng y đồng hương Gerhard Ludwig Müller sau khi Đức Phanxicô bãi nhiệm chức bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin của ngài năm 2017. Không phải để chống lại quyết định của Đức Phanxicô, nhưng theo “tinh thần hợp nhất” để giúp hồng y chấp nhận quyết định này.
Cuối cùng báo Sette kể lại một ngày của Đức Bênêđictô XVI. Ngài dậy sớm dâng thánh lễ. Ngài nghe nhạc và thỉnh thoảng ngài chơi đàn dương cầm sau bữa ăn tối. Thỉnh thoảng Đức Phanxicô đến thăm ngài, thường hơn là bản tin của Tòa Thánh cho biết.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Đức Bênêđictô XVI trong một bức hình chụp gần đây