Ở Nga, 80% tín hữu nhận mình là chính thống giáo nhưng chỉ có 3% giữ đạo 

204

 

Ở Nga, 80% tín hữu nhận mình là chính thống giáo nhưng chỉ có 3% giữ đạo  

cath.ch, Jacques Berset, 2019-05-17

Thượng Giáo chủ Nicolas Emelianov, Phó Viện trưởng Viện Thần học Đại học chính thống Thánh Tykhon ở Maxcơva | © orthodoxie.com

Thượng Giáo chủ Nicolas Emelianov cho biết, theo các cuộc thăm dò ở Nga, có 80% tín hữu nhận mình là chính thống giáo nhưng chỉ có 3% là thường xuyên đến nhà thờ.

Trong một tác phẩm “Lúa đầy đồng nhưng thợ gặt thì ít” do trường Đại học Chính thống Thánh Tykhon xuất bản, Thượng Giáo chủ Nicolas Emelianov, cộng tác viên của phân khoa “Xã hội học tôn giáo” đã giải thích lý do vì sao ở Nga con số tín hữu thật sự đến nhà thờ không gia tăng. 

Kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, con số không thay đổi

Kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, con số vẫn ổn định. Con số này gần như giữ nguyên trong suốt hơn hai thập niên nay. Trong toàn bộ thời kỳ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ và tự do tôn giáo có lại được với Giáo hội chính thống, thì con số người giữ đạo chỉ có 3 đến 5%. Trang mạng chính thống giáo orthodoxie.com trích lời của Thượng Giáo chủ Nicolas Emelianov: “Chúng ta thấy ở đây những người đến nhà thờ mỗi tháng một lần hoặc thường xuyên hơn. Đó là một nhóm người khá chặt chẽ”.

Thượng Giáo chủ Nicolas Emelianov xác nhận: “Bằng cách này cách khác, ngày nay các viện thăm dò FOM, VtsIOM và Trung tâm phân tích Levada cho thấy các dữ liệu gần như tương tự. Đúng là Trung tâm phân tích Levada thường cho các con số về giữ đạo và lòng sùng đạo hơi thấp hơn so với các Viện khác và chúng tôi giữ các dữ liệu này vì độ tin cậy của Trung tâm. Nhưng như một quy luật chung, ba Viện thăm dò thường đưa ra các con số giống nhau”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch