Khi Vatican trả hóa đơn cho những người nghèo nhất

114

Khi Vatican trả hóa đơn cho những người nghèo nhất

Hình minh họa © Shutterstock | Quang Hồ

fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2019-04-15

Năm 2018, Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng đã trả khoảng 3, 5 triệu âu kim cho những người gặp khó khăn. Cơ quan từ thiện này là “cánh tay mặt” trong công việc từ thiện của giáo hoàng.

Gần đây hồng y Konrad Krajewski phụ trách Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng được báo chí nhắc đến. Ngày 11 tháng 5, với hiểu biết của người thợ điện trước khi đi tu, ngài đã tự tay phá niêm phong của một hộp điện, kéo cầu dao lên để người dân trong một chung cư ở Rôma có điện trở lại. Ngài cho biết mình nhận trách nhiệm việc làm này. Ngài giải thích hành động bất tuân dân sự này là “một cử chỉ tuyệt vọng và nhân đạo” để giúp các gia đình gặp khó khăn với cuộc sống. Ngài được

thông báo về tình trạng nghiêm trọng, hơn 400 người trong đó có nhiều trẻ em đã không có điện và nước nóng trong nhiều ngày. Dịch vụ bị đình chỉ vì người dân trong chung cư trả hóa đơn trễ. Tổng cộng số tiền thiếu lên đến khoảng 300,000 âu kim.

Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng là tổ chức của Tòa Thánh nhằm giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trong một bài báo viết bằng tiếng Ý, Vatican News cho biết mỗi năm Cơ quan trả hàng triệu âu kim cho những người không có khả năng trả. Đây là các khoản tiền thuê nhà, hóa đơn điện nước, chi phí bác sĩ và nhu yếu phẩm. Những người xin Cơ quan trợ giúp thường là người Ý nhưng nhiều nhất là người ở thành phố Rôma. 

“Quà của Đức Thánh Cha”

Thường thường cha quản nhiệm giáo xứ làm đơn xin. Thư trả lời các giúp đỡ luôn kèm theo câu: “Quà của Đức Thánh Cha”.

Năm 2018, Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng đã trả các chi phí này khoảng 3,5 triệu âu kim. Để tài trợ cho các công việc này, dịch vụ do hồng y

Krajewski phụ trách nhận quà tặng từ các ân nhân và tiền lời bán các giấy phép lành Tòa Thánh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Bây giờ bạn có thể xin Phép lành Tòa Thánh qua mạng