Đức Giám mục Huonder phong chức linh mục cho hai người cha gia đình

225

Đức Giám mục Huonder phong chức linh mục cho hai người cha gia đình

cath.ch, Maurice Page, 2019-04-07

Thụy Sĩ. Trong số chín tân linh mục được Đức Giám mục Vitus Huonder phong chức ngày 6 tháng 4 tại Schwytz có hai người cha gia đình. Cả hai đều góa và đã có con là người lớn.

Tân linh mục Andreas Pfister-Brägger, 62 tuổi là cha của ba người con tuổi 26, 23 và 19 ans. Ông cho báo Công giáo Thụy Sĩ biết, sau khi vợ qua đời năm 2017, ông cảm nhận có ơn gọi làm linh mục. Con đường của ông không dài cũng không khó vì ông đã là phó tế vĩnh viễn và đã phục vụ ở giáo phận Coire từ năm 1997. Hiện nay tân linh mục Pfister-Brägger đảm trách công việc mục vụ ở vùng Obwald. Ông sẽ đảm nhận sứ vụ linh mục kể từ tháng 9 ở Küssnacht am Rigi.

Tân linh mục Martin Scheibli ở thành phố Zurich, 53 tuổi là cha gia đình của một người con gái 28 tuổi và một người con trai 27 tuổi. Ông cũng góa vợ, ông làm cố vấn cho các công ty trong một ngân hàng lớn. Trong một tuần tĩnh tâm, ông nghe tiếng Chúa gọi. Ông học thần học ở Coire và ở Lugano. Hiện nay tân linh mục đang thực tập mục vụ ở giáo xứ Thánh Phanxicô ở Wetzikon.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch