Nhiệm vụ Đức Phanxicô giao cho các bạn trẻ: “Khi các con gặp một linh mục đang bị hiểm nguy…”

1184

Nhiệm vụ Đức Phanxicô giao cho các bạn trẻ: “Khi các con gặp một linh mục đang bị hiểm nguy…”

Để đề phòng các vụ lạm dụng

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2019-04-02

“Khi các con thấy một linh mục đang gặp hiểm nguy… đang mất mục đích, các con hãy có can đảm nhắc linh mục đó nhớ lại cam kết của mình với dân Chúa, với Chúa, chính các con hãy nói Tin Mừng với linh mục và khuyến khích linh mục ở trên con đường ngay thẳng” : đó là nhiệm vụ Đức Phanxicô giao phó cho người trẻ qua những hàng trong tông thư “Đức Kitô Sống” (Christus vivit) ngài viết cho các bạn trẻ và được công bố ngày 2 tháng 4-2019.

Năm tháng sau khi kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, Đức Phanxicô gởi cho họ một tông thư với tông giọng sống động, cá nhân, khuyến khích họ nhận lấy chỗ của mình trong Giáo hội và ngay cả hành động để đề phòng các vụ lạm dụng trong Giáo hội.

Ngài đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay, một chủ đề được người trẻ đề cập đến trong Thượng Hội đồng tháng 10 năm 2018: “Trong thời gian gần đây, chúng ta được yêu cầu phải lắng nghe tiếng kêu của các nạn nhân các loại lạm dụng khác nhau mà các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân phạm”. (n. 95)

“Tai ương có tầm vóc phổ biến này, dù mức độ rộng lớn của nó trong xã hội đã được xác nhận, nhưng không vì thế mà giảm đi sự khủng khiếp của nó trong nội bộ Giáo hội (n. 96), Đức Phanxicô công kích mãnh liệt nạn giáo quyền trị như mảnh đất thuận lợi cho các vụ “ghê tởm này” : “một tinh thần giáo sĩ trị đã làm cho những người thánh hiến mất sự tôn trọng vào giá trị thiêng liêng và bất di bất dịch của mỗi người và tự do của họ”. (n. 98)

Tuy nhiên, “các linh mục phạm những chuyện tày trời này không ở trong đa số các linh mục trung thành và quảng đại thi hành sứ vụ của mình”. Đức Phanxicô xin các người trẻ “hãy để mình được đa số các linh mục này khuyến khích” và mang lại cho họ sự “giúp đỡ vô giá cho điều căn bản: phòng ngừa để ngăn chặn những hành động tàn bạo này có thể lặp lại”.

Và Đức Phanxicô xin: “Khi các con thấy một linh mục đang gặp hiểm nguy, vì linh mục đó đã mất niềm vui trong sứ vụ của mình, vì họ đi tìm đền bù trong tình cảm hoặc đang mất mục đích, các con hãy có can đảm nhắc linh mục đó nhớ lại cam kết của linh mục với dân Chúa và với Chúa, chính các con hãy nói Tin Mừng với linh mục và khuyến khích linh mục ở trên con đường ngay thẳng.”

Ngài nói tiếp tục, “đám mây đen này trở nên thách thức cho các bạn trẻ yêu Chúa Kitô và yêu Giáo hội của Ngài, vì sự đóng góp của họ mang lại ý nghĩa khi đứng trước tổn thương này, làm cho họ thể hiện được khả năng làm mới lại, yêu cầu, đòi hỏi sự nhất quán và làm chứng, mơ ước một lần nữa và sáng tạo một lần nữa.”

Tin tưởng vào người trẻ và vào dân Chúa

Khi giới thiệu tông huấn mới này, Giám mục Fabio Fabene, phó tổng thư ký Thượng Hội đồng các giám mục cho biết: “Sứ mạng này nói lên lòng tin tưởng lớn lao mà Đức Phanxicô dành cho người trẻ: Ngài xác nhận họ phải trở nên các nhân vật chính của Giáo hội… tôi thấy nơi lời mời gọi này cả một lòng tin tưởng của ngài”.

Ngài nói tiếp, thách thức này là hy vọng mà Đức Phanxicô đặt nơi “dân thánh thiện, kiên nhẫn và trung thành của Chúa, được nâng đỡ và sinh động bởi Thần Khí” : “Chính xác nhờ dân thánh thiện của Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi tai họa của nạn giáo quyền”, như ngài đã khẳng định nhiều lần trong các tuyên bố của ngài.

Ngay từ đầu tài liệu, Đức Phanxicô xin các bạn trẻ giúp Giáo hội “luôn trẻ trung, để không rơi vào thóai hóa, không yên vị, không tự kiêu, không biến thành tà phái, để Giáo hội nghèo hơn và làm chứng nhiều hơn, để Giáo hội luôn gần với những người thấp bé và sống bên lề, đấu tranh cho công chính, luôn sống trong tinh thần khiêm tốn” … và cuối cùng là mang lại cho Giáo hội “nét đẹp của tuổi trẻ.”

Trong phần kết thúc, Đức Phanxicô mong muốn trong giai đoạn khó khăn này, “chúng ta không bỏ Người Mẹ khi bà bị tổn thương, nhưng chúng ta cùng đồng hành với bà, với sự giúp đỡ quý báu của người trẻ, trong dịp cải cách mang tầm vóc lịch sử này, để đưa chúng ta đến một Hiện Xuống mới, mở đầu một giai đoạn thanh tẩy và thay đổi, mang lại cho Giáo hội một tuổi trẻ mới”. (n. 102).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Mười hai từ-khóa của Thượng hội đồng các Giám mục

Nathalie Becquart: “Các người trẻ có thể tăng tốc độ cải cách như Đức Phanxicô mong muốn”

Thượng hội đồng giới trẻ với 5 vấn đề được đặt ra