Đức Phanxicô từ chối đơn từ chức của hồng y Barbarin

230

Đức Phanxicô từ chối đơn từ chức của hồng y Barbarin

fr.aleteia.org, Ban biên tập, 2019-03-19

Bản tin công bố trên mạng của giáo phận Lyon ngày thứ ba 19-3 đã “viện dẫn đến sự suy đoán vô tội”, Đức Phanxicô “không muốn chấp nhận đơn từ chức của hồng y Philippe Barbarin, Tổng Giám mục giáo phận Lyon. Tuy nhiên hồng y “sẽ rút” khỏi việc quản trị giáo phận Lyon.

Hồng y Barbarin bị kết án sáu tháng tù treo về việc không tố cáo các hành vi lạm dụng tình dục của linh mục Preynat, ngày thứ hai 18 tháng, hồng y đã đi Rôma để đệ đơn từ chức lên Đức Phanxicô. Ngày thứ ba 19-3, chính hồng y Barbarin loan báo quyết định này trong bản tin vài hàng trên trang mạng của giáo phận.

Ngài cho biết: “Bằng cách viện dẫn sự suy đoán vô tội, ngài không muốn chấp nhận sự từ chức này. Ngài để tôi tự do quyết định cách nào mà theo tôi là tốt nhất cho giáo phận hiện nay. Theo đề nghị của ngài và vì Giáo hội Lyon đã đau khổ từ ba ba năm nay, tôi quyết định rút lui một thời gian.” Do đó hồng y Philippe Barbarin vẫn là Tổng Giám mục giáo phận Lyon. Kể từ khi bản thông báo này được đưa ra, linh mục tổng đại diện Yves Baumgarten hiện nay sẽ đảm trách công việc quản trị giáo phận.

Ngài 7 tháng 3 khi tòa tuyên án, hồng y Barbarin đã kháng cáo. Theo luật của nước Pháp, hồng y được cho là vô tội cho đến khi có kết quả của việc kháng cáo. Quyết định của Đức Phanxicô theo chiều hướng mà ngài đã loan báo với báo La Croix từ tháng 5-2016: “Nếu chấp nhận việc từ chức của hồng y Barbarin sẽ là bất cẩn, là đi ngược chiều. Chúng ta chờ kết quả của vụ án. Nếu quyết định bây giờ thì xem như ngài có tội.”

Quyết định của Đức Phanxicô và đề nghị rút lui này đã được ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh lặp lại sáng thứ ba: “Tòa Thánh nhắc lại sư gần gũi của mình với các nạn nhân, với các tín hữu của giáo phận Lyon và với toàn Giáo hội Pháp đang hiện nay sống trong giai đoạn đau khổ”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Hồng y Barbarin vẫn còn tại vị trong khi chờ đợi quyết định của Đức Phanxicô

Đức Hồng y Barbarin đã gặp Đức Phanxicô