“Em bé này có một tương lai! Tôi thích điều này. Bạn phải có can đảm làm như vậy.”

216

“Em bé này có một tương lai! Tôi thích điều này. Bạn phải có can đảm làm như vậy.”

 

Gặp gỡ Gabriela, cô gái trẻ đến người Colombia đã chạy đến để chào Đức Phanxicô ở Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất.

Cô Gabriela chạy đến để trao thư cho Đức Phan xicô chỉ vài phút trước khi thánh lễ bắt đầu, ngày thứ ba 5-2-2019 tại Trung tâm Thể Thao Zayed. Khi cô chạy, Đức Phanxicô thấy và ngài ra dấu cho nhân viên bảo vệ đưa cô đến chào ngài.

Đây là giây phút nhói lòng và đầy cảm xúc: khi ngài yêu thương chạm vào đầu cô và chúc phúc cho cô. Đức Phanxicô bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với quyết tâm của Gabriela, ngài nói: “Em bé này có một tương lai! Tôi thích điều này. Bạn phải có can đảm làm như vậy.”

Một giây phút mang tính biểu tượng để lan truyền thông điệp về tình yêu, hòa bình, khoan dung và cùng tồn tại.