Năm công thức để giúp con cái có tự tin

443

Năm công thức để giúp con cái có tự tin 

fr.aleteia.org, María Verónica Degwitz, 2019-01-18

Để lớn lên và để trưởng thành, trẻ con cần vượt lên các thách thức và đưong đầu được với các trạng huống mà chúng có thể chế ngự được.

Sống trong tiện nghi là sống trong dễ chịu: đó là nơi mình cảm thấy thoải mái và an toàn, mình không sợ hiểm nguy và không có nhiều rủi ro thất bại. Tuy vậy, chúng ta ai cũng đã từng nếm được niềm vui khi mình thắng được cơn sợ, niềm vui khi thực hiện được việc này việc kia hoặc khám phá mình có khả năng làm những chuyện mà mình không hình dung mình sẽ thành công được.

Đa số các lời khuyên giáo dục đều khuyên làm sao để trẻ con cảm thấy thoải mái và an toàn, các thất bại thì hiếm và không nên đẩy chúng làm những việc mà chúng không thích. Dù có thiện ý, cách giáo dục này không tạo dịp cho trẻ con đưong đầu với các trạng huống hay các kinh nghiệm để chúng có thể lớn lên, chuẩn bị cho chúng vào đời sống người lớn. Đây không phải là vấn đề ma-sô. Nếu cha mẹ không khuyến khích con cái rời chăn êm nệm ấm quen thuộc, rời những gì chúng thích hay quen làm thì làm sao chúng có thể khám phá được tất cả các chọn lựa mà đời sống mang đến cho chúng khi chúng lớn lên và trưởng thành.

Có rất nhiều phương cách để giúp trẻ con đi ra khỏi nơi chốn tiện nghi, chúng ta bắt đầu với chính kinh nghiệm làm cha mẹ của mình.

Sau đây là năm cách để cha mẹ giúp con mình có được tự tin.

1- Làm gương

Nếu trẻ con quan sát cha mẹ khi cha mẹ đương đầu với tình trạng khó khăn, tìm cách vượt lên nỗi sợ, tìm biện pháp mới để giải quyết vấn đề thì khi đến lượt chúng, chúng cũng có thể làm được. Đi ra khỏi nơi chốn tiện nghi là cho trẻ con thấy những điều tốt mà chuyện này có thể đem lại.

2- An ủi và nâng đỡ

Sẽ khó cho trẻ con đi ra khỏi tiện nghi nếu cha mẹ không giúp đỡ. Vai trò của cha mẹ không phải là bảo vệ con quá đáng, cũng không phải là tránh cho con khỏi mọi bất mãn, nhưng vai trò của cha mẹ làthtu con cái trên đường đi, an ủi nếu chúng gặp khó khăn và khuyến khích chúng lên đường lại. 

3- Bắt đầu bằng các thay đổi nhỏ

Không phải leo lên tòa nhà cao chót vót làm trẻ con chóng mặt, cũng không phải là bắt chúng nói trước công chúng khi chúng rụt rè nhưng là giúp chúng chọn các thay đổi nhỏ, giúp chúng dần dần ra khỏi nơi chốn tiện nghi của chúng. Có thể là tập cho chúng bắt chuyện với một em bé khác ở công viên hoặc tập trượt ván ở một ngọn đồi nho nhỏ. Những việc nhỏ làm cho trẻ con cảm thấy mình tiến bộ và thắng được cơn sợ. 

4- Nếu thất bại, không có gì là quan trọng

Bị thất bại và chấp nhận không phải chuyện gì cũng xảy ra theo dự trù, đó là bước đầu đi ra khỏi nơi chốn tiện nghi. Giúp cho trẻ con biết đương đầu với các va chạm và tập cho chúng biết kiên trì. Các thất bại giúp chúng vượt lên các chuyện vỡ mộng. 

5- Tìm cảm hứng

Đọc cho các con nghe chuyện của các nhân vật anh hùng, can đảm, dám làm, họ đã thắng được nỗi sợ, đó cũng là một cách để giúp trẻ con đi ra khỏi nơi chốn tiện nghi của chúng. Nói với các con các đức tính này để chúng áp dụng trong đời sống.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch