Ân nhân bí mật của tượng thánh giá ở Pierrevillers

549

Ân nhân bí mật của tượng thánh giá ở Pierrevillers

pelerin.com, Cécile Picco , 018-12-09

Tượng thánh giá trước và sau khi khôi phục

Đầu tháng 8 – 2018, ông thị trưởng làng Pierrevillers, ở Moselle, nước Pháp đưa ra lời kêu gọi để tìm ân nhân đã kín đáo khôi phục bức tượng thánh giá của làng.

Từ nhiều tháng qua, ông René Heiser, thị trưởng làng Pierrevillers (Moselle), một ngôi làng có 1500 người dân ở cách Met mười mấy cây số, đi tìm một hay các ân nhân vô danh đã tái tạo lại bức tượng Thập giá vườn nho.

Bức tượng bằng đá vàng của Jaumont bị rong rêu phủ xanh từ nhiều năm nay. Trước và sau khi sửa là cả một khác biệt.

Ông René heiser giải thích: “Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi thời gian và kỹ thuật vì cây thánh giá được khắc trên mỗi mặt”. Cây thánh giá cao hơn 2, 5 mét, chiều cao của nó cũng đã làm cho công việc trở nên khó khăn. Ông thị trưởng tin chắc: người ân nhân này biết kỹ thuật tái tạo một tác phẩm như vậy.

Ở bên ngoài thị trấn, cây thánh giá ở bên lề đường từ nhiều năm trước là vườn nho. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ hồi trước dân làng đến đây để cầu nguyện xin cho mùa gặt được tốt.” Từ đó, cây thánh giá đã thành điểm mốc và là nơi gặp gỡ của những người đi bộ mỗi cuối tuần ở đây. Và cũng chính trong những lần đi bộ này mà người phụ tá của cộng đồng đã nhận ra việc phục hồi cây thánh giá.

Ân nhân đã tái tạo lúc nào? Ông thị trưởng nói: “Chắc chắn vào đầu mùa hè này, thật tình thì tôi không biết gì về chuyện này”.

Vẫn còn nhiều bí ẩn bao quanh, nhưng ông quyết tâm tìm cho ra ân nhân. Ngày 13 tháng 8, trong một bài báo của nhật báo địa phương, ông René Heiser đã đưa ra lời kêu gọi. Đầu tháng 12-2018, ông cho biết: “Tôi rất tiếc là chưa tìm ra được ân nhân.”

Ông vừa cười vừa nói thêm: “Tôi thật sự muốn tìm cho ra ân nhân để cám ơn họ. Và thêm nữa, chúng tôi cũng muốn khôi phục lại thêm các tượng thánh giá khác của làng!”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch