Quyết tâm cho những người không quyết tâm!

302

Bác ái, đó là lực duy nhất chúng ta cần cho ngày hôm nay dù có gì xảy ra đi nữa trong năm mới này.

Quyết tâm cho những người không quyết tâm!

famillechretienne.fr, Clotilde Hamon, 2019-01-02

Có ai chưa bao giờ cảm nhận các quyết tâm dốc lòng thực hiện từ đầu năm và trong năm đã chìm xuồng ngoài ý muốn? Cảm giác chán nản phải đi lại từ đầu, biết rằng mình lúc nào cũng ở đèn đỏ… Trong một quyển sách nhỏ sẽ phát hành vào giữa tháng 1-2019, tu sĩ Dòng Đa Minh Adrien Candiard giúp chúng ta vặn dây cót lại: “Chúa không sinh chúng ta ra để chúng ta luôn là người mắc nợ, làm việc như người nô lệ để trả mối nợ không trả được, để bù cho cái ơn được tồn tại. Vậy mà Ngài hủy món nợ nặng nề này. Ngài quyết định, chúng ta không nợ Ngài gì. Có thể khi đó chúng ta mới bắt đầu yêu Ngài được.”

Chúng ta không làm gì khó nhọc để xứng đáng nhận tình yêu của Chúa, Ngài cho chúng ta không điều kiện. Linh mục Adrien Candiard ghi nhận, dù sau hai ngàn năm kitô giáo chúng ta vẫn còn chưa thấy rõ,linh mục nhắc, hoán cải đầu tiên của chúng ta là hướng nội thực tế lạ lùng này. Đó là điều mà nhà thơ Christian Bobin đã nói từ bốn mươi năm nay. Linh mục Adrien Candiard ghi nhận: “Người lương dân thời Cổ đại đã làm những chuyện rõ ràng. Họ dâng của lễ cho thần Neptune, đổi lại thần biển sẽ chăm sóc chuyến đi của họ. Có cho có nhận, công bằng cho cả hai. Tình yêu nhưng không của Chúa làm cho chúng ta chưng hửng, và chúng ta thích có một cái gì chắc chắn với Ngài: tôi trả, Ngài giao.” Nếu chúng ta có một khái niệm tình yêu như vậy với Chúa thì chúng ta đừng ngạc nhiên thấy mình có quan niệm hẹp hòi với người anh em.

Tình yêu nhưng không đối với tất cả mọi người luôn làm sốc, bởi vì nó đụng thẳng mặt với các thứ trật xã hội, quan niệm hẹp hòi của chúng ta về công chính và các lô-gích thưởng phạt của chúng ta. Trong Phúc Âm, người thâu thuế và người đĩ điếm lên thiên đàng trước cả một lô người rất tốt, những người này họ chỉ quên yêu thương.

Trong một xã hội không tin vào tình yêu, mà chỉ đi tìm lợi nhuận đàng sau những gì nhưng không, các tín hữu kitô là những người ở tuyến đầu để lật lô-gích tính toán này của thế gian, đi vào trong lô-gích của Phúc Âm, và đó là ơn. Ngay cả có khi họ khó chấp nhận phạm vi bùng nổ này. Khi kể câu chuyện người trộm lành, người tội phạm chiều hôm đó ở trên thiên đàng với Chúa, ngay cả đứa bé cũng sốc ngay: “Quá dễ!” Như người con hoang đàng hay người thợ giờ cuối…

Tình yêu, dưới cái tên kitô giáo của nó là bác ái, đứng ngoài mọi lô-gích của thế gian. Nó ẩn giấu một sức mạnh không thể nào hiểu được với những người không yêu. Bác ái, đó là lực duy nhất chúng ta cần cho ngày hôm nay dù có gì xảy ra đi nữa trong năm mới này.

Marta An Nguyễn dịch