Các giám mục Đức mong muốn cổ động cho vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

129

Các giám mục Đức mong muốn cổ động cho vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

Nguyệt san L’Osservatore romano: Để chống nạn giáo quyền, phụ nữ nhận trách nhiệm

Hồng y Reinhard Marx và Đức Phanxicô © COMECE

fr.zenit.org, Hélène Ginabat, Rôma, 2019-01-03

Trong một bài báo đăng trong chuyên mục “Phụ nữ, Giáo hội, Thế giới” của nguyệt san L’Osservatore romano số tháng 1 – 2019, Hồng y Reinhard Marx chủ tịch hội đồng giám mục Đức, Tổng Giám mục giáo phận Munich và Freising khẳng định: “Phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong Giáo hội đóng góp một cách quyết định để bẽ gãy vòng khép kín của các giáo sĩ.”

Ngài mong mang “các đường lối đến cho các cuộc tranh luận xã hội về các vấn đề quan trọng của nhân loại như vấn đề giới tính, vai trò của phụ nữ và của nam giới, cách định hình các quan hệ giữa con người với nhau”.

Sau đây là các trích đoạn trong bài báo:

Bây giờ đã đến lúc

Trong một tuyên bố năm 2013, các giám mục Đức đã cam kết gia tăng con số phụ nữ trong các chức vụ lãnh đạo Giáo hội, vừa tầm với tất cả giáo dân, đào sâu vấn đề trên quan điểm thần học và mục vụ về sự tham dự của phụ nữ (và đặc biệt chung chung là giáo dân) trong các chức vụ lãnh đạo Giáo hội và cổ động cho một mục vụ quan tâm đến giới tính cả trong lý thuyết lẫn thực hành.

Để đưa lời tuyên bố này biến thành hành động, đã có nhiều dự án được đưa ra.

Năm 2015, các giám mục Đức đã đề cập vấn đề này về mặt thần học trong “Để là một Giáo hội chung” (Gemeinsam Kirche sein) qua các câu hỏi về lãnh đạo, bao gồm cả phụ nữ trong Giáo hội. Một chương trình bảo trợ đã chuẩn bị cho hàng trăm phụ nữ vào các chức vụ lãnh đạo trong Giáo hội.

Trong một ngày họp để nghiên cứu, các giám mục Đức đã bàn thảo về vấn đề giới tính (…). Bài nghiên cứu quan trọng của năm 2018 “Lạm dụng tình dục trong khuôn khổ của Hội đồng giám mục Đức” cho thấy rõ “các cơ cấu giáo hội và cách quản trị hàng giáo sĩ trong Giáo hội công giáo” đã góp phần cho các lạm dụng tình dục ở tầm mức rộng lớn và việc che giấu trong Giáo hội. Phụ nữ ở vị trí lãnh đạo trong Giáo hội đóng góp một cách quyết định để bẽ gãy vòng khép kín của các giáo sĩ.

Nếu Giáo hội muốn cổ động nhân phẩm phụ nữ theo yêu cầu của Tài liệu làm việc (Instrumentum laboris) (n. 158), thì không phải chỉ cứ lặp lại các văn bản thích đáng của Huấn quyền là đủ. Chúng ta phải đối diện với các yêu cầu của người trẻ, thường là lấn cấn và thiếu kiên nhẫn về sự bình đảng của phụ nữ trong Giáo hội. Chúng ta không thể đứng ngoài vấn đề của hiện tại, chúng ta phải học cách đương đầu, để chúng ta có thể lập luận, đưa ra các đường lối cho các cuộc tranh luận xã hội về các vấn đề quan trọng của nhân loại như vấn đề giới tính, vai trò của phụ nữ và của nam giới, cách định hình các quan hệ giữa con người với nhau. Và vì ưu tư đến uy tín, chúng ta phải bao gồm thêm nữa các phụ nữ trong các chức vụ lãnh đạo ở mọi cấp bậc của Giáo hội, từ giáo xứ đến địa phận, từ hội đồng giám mục đến tận cả Vatican. Chúng ta thật sự mong các điều này được đưa ra hành động!

Người ta có cảm tưởng rằng, khi đụng đến vấn đề quyền lực, Giáo hội thực chất là Giáo hội của các ông phải vượt lên để đến tầm Giáo hội phổ quát và ngay cả ở đây, tại Vatican. Nếu không các phụ nữ trẻ sẽ không thấy nơi chúng ta một khả thể đích thực có thể thực hiện được. Bây giờ đã đến lúc.

Marta An Nguyễn dịch