Hồng y Parolin hy vọng Đức Phanxicô sẽ đi Irak

92


Đức Hồng y Pietro Parolin ngày 25 tháng 12 tại Irak

Hồng y Parolin hy vọng Đức Phanxicô sẽ đi Irak

“Một chuyến đi của Đức Phanxicô đến Irak sẽ là một sự nâng đỡ lớn lao cho tín hữu kitô ở Irak”.

cath.ch, 2018-12-30

Ngày 29 tháng 12, Đức Hồng y Pietro Parolin tuyên bố với Vatican News: “Một chuyến đi của Đức Phanxicô đến Irak sẽ là một sự nâng đỡ lớn lao cho tín hữu kitô ở Irak”.

Trở về sau chuyến đi từ ngày 24 đến 28 tháng 12 tại Irak, Đức Hồng y Parolin tuyên bố: “Các tín hữu kitô đồng lòng xin Đức Phanxicô đến thăm họ nhanh nhất có thể và để nâng đỡ họ một cách cá nhân”.

“Nhân vật số 2” của Tòa Thánh cũng đồng lòng với hy vọng này, ngài mong muốn tạo các điều kiện thuận tiện để Đức Phanxicô có thể đến Irak và “chia sẻ những giây phút cầu nguyện và gặp gỡ với anh chị em chúng ta”. Chắc chắn đây là sự nâng đỡ lớn lao cho các tín hữu kitô trong những giây phút khó khăn mà họ phải đối diện.

Hãnh diện là tín hữu kitô

Ngoài ra Đức Hồng y còn cho biết, ngài ngạc nhiên trước sức sống mạnh mẽ  các anh chị em Irak sống đời sống đức tin: “Họ hãnh diện mình là tín hữu kitô và tiếp tục sống giữa bao nhiêu khó khăn, thử thách và bao nhiêu là đấu tranh!”.

Ngài đau lòng khi thấy thành phố Mossoul bị tàn phá, đặc biệt là các nhà thờ và rất ấn tượng khi thấy các tín hữu kitô, đàn ông đàn bà, trẻ con đến các nhà thờ Chalđê và Syrô công giáo để dự lễ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch