Đức Phanxicô và “điều tốt để chia sẻ”

191

Đức Phanxicô và “điều tốt để chia sẻ”

Đức Phanxicô và “điều tốt để chia sẻ”: trang bìa mới của báo Forbes và các “ngôi sao nhân đạo thế giới”

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-12-27 

 

Trang bià báo Forbes ở Ý ngày 28 tháng 12-2018 @ forbes.it

Đức Phanxicô và “điều tốt để chia sẻ” là trang bìa số 15 tờ báo hàng tháng Forbes ở Ý với phụ đề: “Khi sự giàu có trở thành nhân đạo”. Tờ báo được phát hành ở Ý ngày 28 tháng 12-2018.

Đức Bergoglio làm hình bìa là “biểu tượng” cho số báo đặc biệt nói về “kinh tế của điều tốt, cân bằng hoàn hảo giữa ba con đường bác ái (…), từ thiện và nhân từ”. Tờ báo Forbes nhấn mạnh: “Đức Giáo hoàng Dòng Tên đầu tiên mang thêm sức mạnh cho những ai quyết định đi trên hai con đường từ thiện và nhân từ”.

Tờ báo nhắc lại: “Văn hóa anglo-saxon làm cho công việc từ thiện và nhân từ thực sự là một lẽ sống, khởi đi từ nguyên tắc chia sẻ, mà bất cứ ai kiếm được tiền đều có bổn phận phải hoàn trả lại cho xã hội một phần những gì họ đã nhận được. Ở Mỹ, số tiền quyên góp cá nhân lên đến 300 tỷ mỗi năm, một con số khổng lồ mang lại lợi ích, ngoài nguyên tắc hoàn trả lại xã hội, còn được khấu trừ thuế có thể lên đến 50%”.

Tờ báo nhấn mạnh, “ở Ý cách thực hiện có tính cách cá nhân và ít cấu trúc: chế độ thuết ít lợi hơn dù mỗi năm có 9 tỷ âu kim được tặng cho các tổ chức từ thiện (ở Anh 25 tỷ, ở Đức 23 tỷ), một con số đặt Bel Paese ở vị trí thứ ba của Âu châu. Mục tiêu bây giờ là nâng cao hiệu quả và giải phóng các nguồn lực mới cho các khu vực thứ ba (…) ”.

Sau đó, bài trình bày dài của Forbes Charity giới thiệu 100 tổ chức “nổi bật trong năm về số lượng tài lực cung cấp và tinh thần sáng tạo trong công việc của họ ở Ý và trên thế giới qua các dự án hỗ trợ, nghiên cứu và quảng bá văn hóa”.

Tóm lại, người Mỹ là những người “rộng lượng” nhất: “Một dãy ngân hà các ngôi sao từ thiện toàn cầu” so với “các tài nguyên được cho với tổng giá trị di sản của họ”.

Marta An Nguyễn dịch