Lạm dụng tình dục: Linh mục Frederico Lombardi đả kích “sự ngây ngô không tưởng tượng được” của một vài hàng giám mục

170

Lạm dụng tình dục: Linh mục Frederico Lombardi đả kích “sự ngây ngô không tưởng tượng được” của một vài hàng giám mục

 

Linh mục Dòng Tên Frederico Lombardi, cựu giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh

cath.ch, 2018-12-13

Trong tạp chí Dòng Tên Văn minh Công giáo số ra ngày 13 tháng 12 – 2018, linh mục Frederico Lombardi cho rằng, ở một vài nước, hàng giám mục đã tỏ ra cho thấy họ “ngây ngô không tưởng tượng được” trước tầm vóc rộng lớn của vấn đề lạm dụng tình dục.

Trong bài báo nói lên quan điểm của mình về việc triệu tập các chủ tịch hội đồng giám mục về Rôma từ ngày 21 đến 24 tháng 2 năm 2019 sắp tới để đối diện với vấn đề lạm dụng tình dục và bảo vệ trẻ vị thành niên. Theo ngài, cuộc gặp chưa từng có này nằm trong tinh thần làm việc mang tính thượng hội đồng để đem lại “câu trả lời đồng điệu” cho toàn cộng đồng công giáo. Các giám mục tham dự không phải là các đại diện của cộng đoàn địa phương nhưng là những người “có trách nhiệm với dân Chúa trên tiến trình cùng đi chung”.

Loại ra ngoài mọi hình thức nói dối

Theo Linh mục Lombardi, phải khẩn cấp đối diện với tình trạng ngày càng nặng của vấn đề lạm dụng tình dục. Ngài giải thích, trước hết vì có một vài hàng giám mục “gần như không làm gì hết” để chiến đấu, “ngây thơ không thể tưởng tượng” nghĩ rằng nước của họ không liên quan đến. Vì thế phải nhìn thực tế “trước mặt” và không phải chỉ nhìn trên khía cạnh lý thuyết mà còn phải nhìn trên khía cạnh thực nghiệm và cảm xúc.

Theo Linh mục Lombardi, cuộc họp ở Rôma này giúp cho hàng giám mục ý thức về nhiều vấn đề. Nhất là phải “triệt để loại bỏ” mọi hình thức nói dối trong việc quản trị các vụ lạm dụng tình dục. Ngược lại, phải tiếp xúc với một tinh thần trong sáng và minh bạch và cùng hợp tác với các nhà cầm quyền địa phương. Vì thế Giáo hội phải cho thấy mình cam kết dấn thân trong vấn đề này.

Cũng theo Linh mục Lombardi, điều quan trọng khi về lại quê nhà, các giám mục mang tinh thần của tính thượng hội đồng, có nghĩa là thỏa thuận về tầm quan trọng căn bản trong việc lắng nghe và tôn trọng của cả hai bên. Ngài hy vọng, thái độ này đặc biệt phải được phát triển ở các nước mà văn hóa “ức chế và làm khó khăn” không để cho các nạn nhân được nói lên, nhất là ở các nước Phi châu và Á châu. Linh mục Lombardi nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là vấn đề không có ở đó.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch