Nhạc sĩ đàn ống ở Nhà nguyện Thánh Marta

157

Nhạc sĩ đàn ống ở Nhà nguyện Thánh Marta

Tác giả Sergio Militello nói về quyển sách của mình được Vatican News thâu ở Nhà nguyện Thánh Marta trước cây đàn ống.

vaticannews.va, 2018-12-06

Ở Nhà nguyện Thánh Marta, trong thánh lễ sáng của Đức Phanxicô thường có một nhạc sĩ đàn ống, trong số các nhạc sĩ này có nhạc sĩ Sergio Militello, người viết  quyển sách về chủng sinh trẻ Domenico Zipolo, nhạc sĩ truyền giáo trẻ sống vào thời 1600-1700, đã rời Âu châu để theo các tu sĩ Dòng Tên truyền giáo ở Nam Mỹ. Quyển sách có tên “Giấc mơ âm nhạc của một thiên đàng tại thế” được nhà xuất bản Libreria Editrice Vaticana ấn hành và được Đức Phanxicô viết lời nói đầu ngắn.

Quyển sách kể chuyện một nhà sáng tác quen thuộc với Đức Phanxicô: chủng sinh Domenico Zipoli, người nhạc sĩ truyền giáo trẻ sống ở thế kỷ 18.

Được Đức Phanxicô khuyến khích

Tác giả Militello cho biết: “Đức Phanxicô đã khuyến khích tôi, còn tặng tôi một bản dàn bè của nhà truyền giáo Zipoli”. Đặc biệt trong việc tìm tòi tài liệu này, ông đã đọc các bài viết bằng Tây Ban Nha xưa, làm nổi bật tinh thần của các tu sĩ Dòng Tên đối với chủng sinh trẻ người Ý. Tác giả giải thích: “Đức Phanxicô đã nghe câu chuyện của nhạc sĩ này khi ngài còn ở Achentina”.

Những năm tháng ở Cordoba, Achentina

Tác giả Militello nói tiếp: “Nhưng tại sao lại quan tâm nhiều đến chủng sinh Zipoli, người sống tám năm trong cuộc đời ngắn ngũi của mình ở học viện Dòng Tên ở Córdoba, cựu tỉnh dòng của Dòng Tên ở Paraguay, nơi Đức Phanxicô làm nhà hướng dẫn thiêng liêng và cha giải tội?” Trong lời nói đầu, Đức Phanxicô viết: “Dù sống ở thế kỷ 18, tấm gương của chủng sinh trẻ Zipoli vẫn còn rọi sáng cho các thế hệ mới ngày nay”.

Âm nhạc truyền giáo

Đức Phanxicô luôn đề cao vai trò của nghệ thuật và âm nhạc trong lãnh vực giáo dục và truyền giáo, một vấn đề luôn thời sự đối với Giáo hội và đặc biệt với Dòng Tên. Đức Phanxicô viết: “Zipoli hoàn tựu công việc phúc âm hóa mà ngày nay chúng ta vẫn còn nhớ đến”. Quyển sách của Militello xác nhận điều này.  Tác giả nói: “Người bản địa vẫn còn say sưa và thích thú khi họ đàn hàng giờ. Và bây giờ họ còn tiếp tục chép tay truyền cho nhau loại âm nhạc mà họ cho là của dân tộc họ, làm chứng cho truyền thống âm nhạc không gián đoạn”.

Tái khám phá

Giá trị của nhà soạn nhạc trẻ là đã vượt lên các hàng rào cản văn hóa thông qua âm nhạc. Dù Zipoli là nhà soạn nhạc Âu châu, nhưng nhạc sĩ thích ứng một cách đáng phục với âm nhạc của người bản địa. Tác giả nói: “Mong muốn của tôi là đề cao giá trị của nhạc sĩ Zipoli dưới chân dung của một con người có một tinh thần chưa từng có này, được nghiên cứu lại qua các khám phá của 50 năm gần đây”.

Các tài liệu được tìm thấy

Căn cứ trên các tài liệu mở rộng, quyển sách không những chỉ cung cấp một sự tái cấu trúc lịch sử rất chi tiết mà còn xem lại về khía cạnh thần học và thẩm mỹ các tác phẩm truyền giáo của Zipoli. Tác giả Militello kết luận: “Các bản dàn bè được tìm thấy bất ngờ trong rừng nhiệt đới ở tận mảnh đất thiên đàng cuối cùng như người dân ở đây thường hay nói”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Tác giả Sergio Militello nói về quyển sách của mình được Vatican News thâu ở Nhà nguyện Thánh Marta trước cây đàn ống.