Đức Phanxicô thăm triển lãm nghệ thuật Nga ở Vatican

109

Đức Phanxicô thăm triển lãm nghệ thuật Nga ở Vatican

cath.ch, 2018-11-27

Ngày thứ ba 27 tháng 11, Đức Phanxicô đến thăm Triển lãm nghệ thuật Nga. Từ Dionysius đến Malevitch” được thiết lập tạm thời ở Vatican, ở ‘cánh Charlemagne’ giữa cột Bernin và Đền thờ Thánh Phêrô.

Trong vòng bốn mươi phút, Đức Phanxicô xem 54 tác phẩm được Nga cho Vatican mượn. Tháp tùng Đức Phanxicô trong chuyến thăm riêng phòng triển lãm là bà Barbara Jatta, giám đốc các Viện bảo tàng Vatican, bà Zelfira Tregulova, giám đốc phòng tranh Tetriakov. Đa số các tác phẩm được triển lãm được mượn từ phong tranh danh tiếng này của Maxcơva.

Cuộc triển lãm đặc biệt này nhằm giới thiệu “nghệ thuật tinh hoa của Nga” ở “trong lòng thế giới kitô phương Tây”. Cuộc triển lãm mở cửa từ ngày 20 tháng 11 đến 16 tháng 2- 2019 và vào cửa tự do.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch