Đời sống thánh hiến ngày nay: quyển sách trao đổi mới với Đức Phanxicô

301

Đời sống thánh hiến ngày nay: quyển sách trao đổi mới với Đức Phanxicô

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-11-23

Báo L’Osservatore romano trong số ra ngày 23 tháng 11 loan tin, một quyển sách trao đổi mới với Đức Phanxicô sẽ phát hành ngày 3 tháng 12 cùng một lúc 10 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Trung quốc. Đây là quyển sách phỏng vấn với nhà xuất bản Tây Ban Nha Fernando Prado Ayuso.

Tại Pháp quyển sách được nhà xuất bản Editions des Béatitudes ấn hành có tên “Sức mạnh của ơn gọi – Đời sống thánh hiến ngày nay” và được bà Cathy Brenti dịch từ tiếng Tây Ban Nha. Tập trung về sứ mạng của những người thánh hiến, quyển sách là thành quả làm việc của tác giả với Đức Phanxicô trong vòng bốn giờ vào ngày 9 tháng 8 vừa qua tại Nhà Thánh Marta.

Trong phần giới thiệu quyển sách, nhà xuất bản Editions des Béatitudes viết: “Nhìn quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại trong niềm say mê và nhìn tương lai với hy vọng.” Trong một đối thoại đơn giản và tự nhiên, Đức Phanxicô đề cập đến các chủ đề lớn và các thách thức của đời sống thánh hiến trên con đường canh tân có từ thời Công đồng Vatican II, nhất là vấn đề phân định trên cách sống trung thành theo đặc sủng của nhà sáng lập dòng, qua hội nhập liên văn hóa, qua sứ mạng được chia sẻ với giáo dân, qua hòa nhập của hàng giáo sĩ, qua việc đào tạo các ơn gọi, thăng bằng giữa ký ức và ngôn sứ.

Trong quyển sách này, Đức Phanxicô đưa ra các ví dụ, các giai thoại từ chính đời sống riêng và kinh nghiệm của mình.

Linh mục Fernando Prado Ayuso thuộc Dòng Truyền giáo Con của Trái tim Vô nhiễm. Hiện nay cha là giám đốc nhà in Clarétains ở Tây Ban Nha, cha cũng là giáo sư thần học đời sống tôn giáo ở Giáo hoàng Học viện Salamanque. Cha dạy cho các tập sinh các môn “Mạng xã hội” và “Thần học của sứ mạng” ở nhà tập Clarétains và còn tham dự vào các chương trình đào tạo khác ở trường Regina Apostolorum.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch