Các bài của cha Nicolas Buttet

155
Các bài của cha Nicolas Buttet
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các bài viết về cuộc đời lạ lùng của Linh mục Nicolas Buttet, người không mệt mỏi đi tìm Chúa, và khi đã tìm được Chúa thì hết lòng hết sức phục vụ Chúa! 
Sinh hoạt của cha Nicolas Buttet

Sinh hoạt của cha Nicolas Buttet

 Linh mục Nicolas Buttet: “Chúa là đủ!” 

http://phanxico.vn/2018/11/25/linh-muc-nicolas-buttet-chua-la-du/

Cha Nicolas Buttet: «Yếu đuối: Chất liệu của ân sủng»

Cha Nicolas Buttet: «Yếu đuối: Chất liệu của ân sủng»

 Nicolas Buttet: «Hiến tặng, nguồn tài nguyên phong phú của chúng ta»  
http://http://phanxico.vn/2017/09/25/nicolas-buttet-hien-tang-nguon-tai-nguyen-phong-phu-cua-chung-ta/
Nicolas Buttet: “Thế giới ngày nay thiếu trào lưu ngôn sứ”
http://phanxico.vn/2016/02/24/nicolas-buttet-the-gioi-ngay-nay-thieu-trao-luu-ngon-su/ 
Eucharistein, hay ân sủng của đơn giản 
http://phanxico.vn/2018/06/24/eucharistein-hay-an-sung-cua-don-gian/
Có phải sợ cơn giận của Chúa không?
http://phanxico.vn/2016/08/31/co-phai-so-con-gian-cua-chua-khong/
Tại sao Chúa lại cho phép có các cuộc tấn công?
http://phanxico.vn/2016/07/18/tai-sao-chua-lai-cho-phep-co-cac-cuoc-tan-cong/
Một giáo hoàng dùng để làm gì?
http://phanxico.vn/2016/09/27/mot-giao-hoang-dung-de-lam-gi/
Tân linh mục Didier Berthod, cựu nhà leo núi đồng tế với Đức Phanxicô
http://phanxico.vn/2018/06/20/tan-linh-muc-didier-berthod-cuu-nha-leo-nui-dong-te-voi-duc-phanxico/
Tân linh mục Johannes de Habsbourg-Lorraine, hoàng gia Áo sẽ đồng tế với Đức Phanxicô trong thánh lễ tại trung tâm Palexpo, Geneva
http://phanxico.vn/2018/06/21/tan-linh-muc-johannes-de-habsbourg-lorraine-hoang-gia-ao-se-dong-te-voi-duc-phanxico-trong-thanh-le-tai-trung-tam-palexpo-geneva/