JMJ: 1,5 tràng chuỗi được giao đến Panama đúng hẹn

119

JMJ: 1,5 tràng chuỗi được giao đến Panama đúng hẹn

cath.ch, Bernard Hallet, 2018-11-18

Đức Giám mục Pierre Bürcher thăm một xưởng làm chuỗi ở Bê Lem cho Ngày Thế giới Trẻ JMJ 2019 | © AVEJMJ

Đức Giám mục Pierre Bürcher, giám mục danh dự giáo phận Reykjavik (Ai Len) thắng một thách đố hơi hơi khủng: làm và gởi 1,5 triệu tràng chuỗi để phân phát cho người tham dự Ngày Thế giới Trẻ ở Panama vào tháng 1 – 2019 sắp tới đây.

Giám mục Pierre Bürcher vui mừng: “545’000 tràng chuỗi đã được giao đến Panama. Phần còn lại đang lên đường”. Mỗi người tham dự sẽ nhận được ba tràng chuỗi: một cho mình,  một cho một bạn trẻ ở Panama và tràng thứ ba đem về cho một người ở xứ mình.

1,5 triệu đã xin được

Một tràng chuỗi là 1 đôla, phải tìm ra 1,5 triệu đôla để tài trợ cho dự án này. Một lý do khác để Giám mục Pierre Bürcher và Caritas Giêrusalem vui là họ đã tìm được 1,1 triệu: “Chúng tôi gần tới đích!” Giám mục danh dự giáo phận Reykjavik nhắc đến lòng quảng đại của các ân nhân. Hội đồng giám mục Thụy Sĩ đã xin tất cả các cha tổng đại diện các giáo phận tổ chức quyên tiền để tài trợ dự án này: “Khi tôi gặp các bạn đồng hữu  vào tháng 6 vừa qua nhân dịp Đức Phanxicô đến Genève, họ cho tôi biết họ đang tổ chức hoặc đã quyên xong”. 

Một dự án vừa nhân bản vừa thiêng liêng

Sáng kiến này được đưa ra vào mùa thu năm 2017. Nếu chỉ vì giá cả thì các tràng chuỗi này có thể làm tại Trung quốc. Nhưng cuối cùng các người có sáng kiến đã chọn các xưởng Beit Sahour và Beit Jala gần Bê Lem để làm các tràng chuỗi bằng gỗ ô-liu, tượng trưng cho hòa bình. Đức Giám mục Pierre Bürcher cho biết: “Đây là dự án vừa nhân bản vừa thiêng liêng”.

Giám mục Pierre Bürcher đến trụ sở báo Công giáo Thụy Sĩ ngày 14 tháng 11 – 2018 vui mừng: 3/4 ngân quỹ đã được tài trợ.  | © B. Hallet

Đức Giám mục Bürcher là giám mục phụ tá và tổng đại diện giáo phận Lausanne, Genève và Fribourg 13 năm, bây giờ ngài ở Giêrusalem một năm 6 tháng. Ngài đã có sáng kiến giao công việc này cho các gia đình gặp khó khăn ở Bê Lem. Như thế trong suốt 18 tháng, 200 người làm việc đã nuôi sống được 800 người nhờ lương của  họ.

Bây giờ dự án làm chuỗi đã xong, ngài nghĩ một dự án tiếp: làm thế nào có công ăn việc làm để giúp các gia đình này sống? Ngài nói đến khía cạnh tích cực của dự án, nhờ công việc này mà bốn cô gái trẻ có tiền ghi tên vào Đại học Giêrusalem. Hoặc một gia đình khác đã trả được nợ viện phí của một trong các con của họ bị bệnh.

Ý tưởng làm tràng chuỗi có từ Ngày Thế giới Trẻ ở Krakow năm 2016. Khi phân phát quyển Yêu là cho đi tất cả (Aimer, c’est tout donner), Đức Phanxicô đã xin các bạn trẻ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, “bắt đầu với Giêrusalem”. Như thế theo Đức Giám mục Bürcher làm tràng chuỗi tại Giêrusalem là điều hợp lý. Tiếp xúc qua ông Daniel Pittet, người đã thông báo cho giám mục biết yêu cầu của Đức Giáo hoàng, và Giám mục Bürcher đã lên dự án. Một họp đồng đã được ký giữa Caritas Giêrusalem và Hiệp hội “Thánh Gioan-Vianê Lausanne”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Panama: Các tòa giải tội cho giáo hoàng, giấc mơ tự do cho tù nhân