Là “người ông” Đức Phanxicô xuất bản một quyển sách minh triết

160

Là “người ông” Đức Phanxicô xuất bản một quyển sách minh triết

“Quyển sách này được sinh ra trong lời cầu nguyện và được lớn lên như một tác phẩm của tình yêu” | © Loyola Press

cath.ch, Bernard Litzler, 2018-11-08

Chia sẻ minh triết mọi thời: quyển sách được nhà xuất bản Editions Fidélité giới thiệu một số chân dung các người lớn tuổi. Đức Phanxicô thêm vào các chú giải, nhấn mạnh đến sợi dây liên kết giữa các thế hệ như ngài đã nói trong lần Thượng Hội đồng về giới trẻ ngày 23 tháng 10 – 2018 vừa qua.

Các hình ảnh bắt mắt thật đẹp làm cho độc giả thích lật tất cả 176 trang sách, xen lẫn các lời chứng là lời chú giải của Đức Phanxicô. “Quyển sách này được sinh ra trong lời cầu nguyện và được lớn lên như một tác phẩm của tình yêu”, đó là câu các tác giả Rosemary Lane là nữ ký giả trẻ và đồng nghiệp của cô là ký giả kỳ cựu Tom McGrath giới thiệu quyển sách.

Trong một lời cầu nguyện, Đức Phanxicô có trực giác phải nâng cao vai trò của các ông bà nội ngoại và các người lớn tuổi. Chính ngài nhiều lần đã vinh danh các ông bà nội ngoại và nhất là bà nội Rosa của ngài, người đã có vai trò thiết yếu trong việc giáo dục ngài.

Nhà xuất bản Dòng Tên Loyola Press, Chicago đã tiến hành chương trình này. Quyển sách gom các chứng từ của những người lớn tuổi trên khắp thế giới. Và cuối cùng, từ ngày 20 tháng 7 – 2017, linh mục Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Dòng Tên Văn minh Công giáo đã thêm phần chú giải của Đức Giáo hoàng.

Người đan rỗ mù

Kết quả là độc giả tiếng Pháp có quyển sách hình màu nói lên thực tế của nhân loại. Năm mươi chứng từ, đa dạng, kỳ lạ, sâu đậm. Từ Mamita, cô mụ người Guatemaltequ đến điện ảnh gia Mỹ Martin Scorsese, từ bà ngoại người Syria đến người đan rỗ mù Kenya. Các người đủ nơi đủ thành phần này có một điểm chung là niềm tin vào cuộc sống.Là người mục tử chăm sóc đàn chiên, Đức Phanxicô theo họ, bình giải lời chứng của họ, ngừng ở khuôn mặt này hay khuôn mặt kia. Quyển sách chia thành năm chương (công việc, chiến đấu, tình yêu, cái chết, hy vọng) đi theo nhịp của các giai đoạn sống này.Và Đức Phanxicô, là nhà mô phạm, ngài viết trong một lời bình: “Minh triết rút ra từ kinh nghiệm sống dạy cho chúng ta nhiều hơn là giây phút hiện tại”.

Một giao ước giữa người trẻ và người lớn tuổi

Quyển sách cho thấy Đức Phanxicô thao thức trong việc trao truyền liên thế hệ đến như thế nào. vì thế ngày 23 thánh 10 – 2018, ngài đã giới thiệu quyển sách này cho các bạn trẻ về Rôma họp Thượng Hội đồng về giới trẻ, đức tin và phân định ơn gọi.

Vì ngài không chấp nhận một xã hội “lấy đi tiếng nói của các ông bà nội ngoại”, vì thế sự khuyến khích của người lớn tuổi cho người trẻ để họ đi tìm ý nghĩa cho cuộc đời là điều rất quý. Ngài cho biết: “Đó là sứ mạng của người lớn tuổi. Từ đó, tôi nghĩ Chúa muốn cho tôi nói: có một giao ước giữa người trẻ và người lớn tuổi”.

Một tuổi già sáng tạo

Trong lời nói đầu, Đức Phanxicô viết: “Chúng ta có thể nói với người trẻ, nỗi sợ tương lai có thể vượt lên”. Và “không nghi ngờ gì, chúng ta, những người lớn tuổi, chúng ta phải tái sáng tạo vì ngày nay tuổi già là một hiện tượng mới. Và đó chính là điều mời gọi chúng ta phải sáng tạo”.

Khi nhìn các khuôn mặt của những người làm chứng trong quyển sách, Đức Phanxicô thổ lộ: “Đọc câu chuyện của họ thật bổ ích cho tôi. Tôi đề nghị quyển sách này cho các bạn trẻ để giấc mơ của người lớn tuổi dẫn họ đến một tương lai tốt đẹp hơn”. Lời của “người ông” đã gần 82 tuổi.

“Quyển sách này được sinh ra trong lời cầu nguyện và được lớn lên như một tác phẩm của tình yêu” | © Loyola Press

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Đức Phanxicô: “Để được hạnh phúc, phải biết mở bàn tay”

 

Đức Phanxicô và điện ảnh gia Martin Scorsese trao đổi suy nghĩ của mình