Thánh thiện, công việc của gia đình?

220

Thánh thiện, công việc của gia đình?

famillechretienne.fr, Juliette Levivier, 2018-10-26

Con trai của thánh Macrine là thánh Basil Cổ lấy nữ thánh Emmelia. Hai người là cha mẹ của thánh Basil Cả, thánh Gregory Nysse, nữ thánh Macrine Trẻ và thánh Pierre de Césare. Một gia phả thánh! Và trong Giáo hội có rất nhiều gia đình thánh: gia đình hoàng gia, gia đình dân giả, gia đình đạo đức, gia đình tử đạo, gia đình thần học, gia đình thần nghiệm hay giáo dân thường.

gien di truyền thánh sao? Như gien mắt xanh, tóc vàng truyền từ đời cha qua đời con sao? Tách được nhiễm sắc thể, một thách thức lý thú cho nhà di truyền học! Nhưng nhiều phần e là không được vì thánh thiện ghi vào tâm hồn chứ không ghi trong thể xác. Và nó là riêng tư: vì mỗi thánh có một đức tính riêng, mỗi người thánh… trong đức hạnh của mình!

Thánh thiện theo ni tấc mỗi người

Thánh thiện có các con đường khác nhau, mỗi đức tính mỗi khác vì mỗi người là độc nhất, mỗi người có cách riêng của mình để vinh danh Chúa và kết hợp với Chúa. Thánh thiện không có áo may sẵn, thánh thiện được may theo ni tấc riêng.

Dù vậy, giống như tất cả những gì bao gồm đời sống kitô, thánh thiện mang một tầm mức cộng đoàn: mỗi người trách nhiệm cho sự thánh thiện riêng của mình, nhưng cũng trách nhiệm cho sự thánh thiện của người khác. Như thế, thánh thiện là thành quả của lối sống tích cực trong đường hướng đạo, bắt đầu trước hết trong gia đình; vì vậy vợ chồng quan tâm đến sự thánh thiện chung của nhau, cha mẹ lo cho sự thánh thiện của con cái..v.v.. Nữ thánh Zélie Martin, mẹ của Thánh Têrêxa viết: “Tôi muốn các con gái tôi phải là thánh!”.

Trong các gia đình thánh, mỗi người là động lực nâng cao cho người khác: một vòng xoắn xoay trên điều thiện, trên đức hạnh, trên bác ái, trên cầu nguyện và lôi kéo mọi người vươn lên cao. Hiệp nhất trong Chúa Kitô là trọng tâm của gia đình, tất cả đều có ý chí phục vụ Chúa Kitô, cho Giáo hội của Ngài trong các công việc của đời sống hàng ngày, trong ơn quên mình được đào sâu, được làm mới lại, được thanh tẩy ngày qua ngày.

Không phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra, năng lực sống trong gia đình chúng ta quan trọng đến như thế nào: năng lưc tích cực, nó nâng tất cả chúng ta lên; năng lực độc hại, nó làm tất cả chúng ta ô nhiễm. Để xây dựng một gia đình thánh, ngoài ơn Chúa thì không có gì là lớn lao. Ơn kỳ lạ này chúng ta nhận được tốt nhất khi quỳ sát đất với quyển Thánh Kinh trong tay.

Các cột trụ của sự thánh thiện

Bám rễ sâu trong lời cầu nguyện riêng và cầu nguyện chung trong gia đình, cùng nhau, nhưng mỗi người theo nhịp của mình, ông bà, cha mẹ, con cái lớn lên trong đức tin – cầu nguyện trong gia đình, đi lễ, đọc kinh trước khi ăn, các khóa đào tạo mà trẻ con vùng vằng đi như lên đoạn đầu đài, đôi khi chúng cầu nhầu, nhưng nhờ đó, nội tâm của chúng sẽ được xây dựng.

Một gia vị cần thiết cho sự thánh thiện: hy vọng. Cách mà chúng ta sống qua các thử thách, qua thời gian đau thương tang chế, chúng ta dâng lên Chúa Kitô, giao phó cho Chúa Quan Phòng, tất cả những điều này làm cho gia đình bám rễ trong hy vọng.

Và chuyện cuối cùng, nhưng không phải là chuyện nhỏ, đức bác ái. Bác ái được điều hành tốt, bác ái của các thánh bắt đầu bằng những người gần mình nhất: anh chị em, cha mẹ, con cái. Các gia đình thánh là những gia đình thương yêu nhau. Đó không phải là điều dễ nhất, nhưng cũng như các việc khác, tình yêu là một chọn lựa được cụ thể hóa qua công việc hàng ngày, rất đơn giản, thường thường ẩn giấu, đôi khi bạc bẽo nhưng luôn luôn phong phú.

Chính nhờ đức tin mà chúng ta sẽ khẳng định, với hy vọng mà chúng ta làm chứng và với tình yêu mà chúng ta có cho nhau, cứ dấu này mọi người sẽ nhận ra chúng ta (Ga 13, 35). Chúng ta chỉ cần đặt Chúa Kitô vào trọng tâm đời sống gia đình, phần còn lại Chúa sẽ làm.

Marta An Nguyễn dịch