Đức Giám mục Macaire: “Thượng hội đồng này là cánh cửa cho những năm 2020”

156

Đức Giám mục Macaire: “Thượng hội đồng này là cánh cửa cho những năm 2020”

la-croix, Nicolas Senèze và Gauthier Vaillant, Rôma, 2018-10-29

Ngày thứ sáu 26 tháng 10 – 2018, độc giả báo La Croix đặt câu hỏi với Giám mục David Macaire, tòa giám mục giáo phận Fort-de-France (Martinique) về Thượng Hội đồng.

Theo cha, đâu là bước tiếp theo của Thượng Hội đồng?

Đức Giám mục David Macaire: Tôi có thể nói, ngoài tất cả các chiến thuật đã được tính trước, chiều kích làm việc chung của Giáo hội, nếu có thể được, sẽ trải rộng ra trên một số lớn thực tế có thể có trong đời sống cộng đoàn.

Có nghĩa đây không phải thực hiện một thượng hội đồng địa phận, nhưng tìm các phương tiện, “một phong cách”, như Đức Giáo hoàng nói, để các quyết định, các định hướng của đời sống Giáo hội được giải giáo quyền hóa. Hay đúng hơn, các quyết định này, các định hướng này bao gồm một số lượng giáo dân nhiều nhất có thể: các môn đệ truyền giáo, các giáo dân dấn thân hay được gọi để dấn thân trong đời sống Giáo hội.

Sự tham dự các chứng nhân trẻ ở Thượng Hội đồng sẽ có một tác động cho ngày mai? Về các chủ đề khác chẳng hạn?

Sự tham dự này đã được thực hiện ngay ngày hôm nay. Bầu khí mà các người trẻ đã tạo trong phòng hội, các bài can thiệp ngẫu nhiên hay được chuẩn bị của họ, tất cả đã mang đến một tông điệu, vừa nhẹ nhàng hơn, vừa mang tính mục vụ hơn, vừa cắm sâu trong thực tế. Thực tế về những gì chúng ta nói đã thật sự có mặt ở Thượng Hội đồng. Nếu có một ngày mai thì đây sẽ là khuôn mẫu: khi chúng tôi nói đến một chủ đề đặc biệt thì sẽ có sự hiện diện của những người liên hệ, vừa trong phần chuẩn bị nhưng cũng bên cạnh các nghị phụ.

Vì sao chủ đề tập trung suy nghĩ của Giáo hội không trực tiếp dính đến đức tin nhưng dính đến mục vụ?

Vì vấn đề toàn cầu hóa phải qua thế giới trẻ. Đó là điều không quay lại được, nhất là với thế giới số mà các bạn trẻ được sinh ra từ đó. Và nếu cú sốc đầu tiên của Thượng Hội đồng là sự khác biệt giữa các trạng huống thì cú sốc thứ nhì là sự giống nhau trong các đấu tranh của họ (nạn khiêu dâm, bạo lực, hoài nghi)…, giống nhau trong văn hóa (âm nhạc, thể thao, Internet…) trong cảm hứng (bảo vệ môi trường, môi sinh nhân bản nhưng cũng về mặt thiêng liêng, đức tin, v.v..). Ngược lại tôi nghĩ, Thượng Hội đồng này là cánh cửa mới mở cho các năm 2020. Một ít giống như những gì các Ngày Thế giới Trẻ trong những năm 1990 đã làm.

Cha có nghĩ một kitô hữu trẻ ngày nay thì phức tạp hơn một kitô hữu ngày xưa không?

Ngược lại chứ: trước kia muốn trở thành thánh phải lập dòng, phải đi truyền giáo ở một xứ xa xuôi, phải làm 10 000 phép lạ, phải chết tử đạo trong những điều kiện đau đớn cùng cực… Bây giờ một thanh niên trẻ thiện cảm, đi lễ, cầu nguyện, làm party lành mạnh với bạn bè, dấn thân lo cho người nghèo, thường xuyên xưng tội, phạm tội nhưng đứng dậy, cố gắng trung thành với giáo huấn của Giáo hội về dục tính thì đã là một thánh lớn, một anh hùng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Đức Giám mục David Macaire: “Điều làm chận các ơn gọi, đó là sự cô đơn của các linh mục”

Đức Phanxicô: “Phong cách thượng hội đồng là hoa trái đầu tiên của Thượng hội đồng”