Đức Phanxicô thăm Đức Bênêđictô XVI hôm trước ngày phong thánh Đức Phaolô-VI

417

Đức Phanxicô thăm Đức Bênêđictô XVI hôm trước ngày phong thánh Đức Phaolô-VI

aciprensa.com, 2018-10-13

Đêm 13 tháng 10 Đức Phanxicô đã đến thăm Đức Bênêđictô XVI hôm trước một ngày phong thánh Đức Phaolô-VI, Giám mục Oscar Romero và năm thánh khác.

Đức Phanxicô đến thăm Đức Bênêđictô XVI ở Đan viện Mẹ Giáo hội, nơi Đức Bênêđictô XVI về ở từ ngày ngài từ nhiệm 28 tháng 2 – 2013.

Hồng y Joseph Ratzinger, bây giờ là Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI đã được Đức Phaolô-VI phong hồng y trong công nghị cuối cùng của ngài ngày 27 tháng 6 năm 1977. Hai mươi tám năm sau, Ratzinger trở thành người kế nhiệm Đức Phaolô-VI.

Năm 2014, 19 tháng 9-2014, Đức Bênêđictô XVI đã tham dự lễ phong chân phước Đức Phaolô-VI ở quảng trường Thánh Phêrô. Năm nay, Văn phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, vì lý do sức khỏe ngài không tham dự buổi lễ phong thánh ngày mai, 14 tháng 10-2018 của Đức Phaolô-VI.

Ngày 20 tháng 12 năm 2012, Đức Bênêđictô XVI đã chứng nhận các đức tính anh hùng của Đức Phaolô-VI (Giovanni Battista Montini) sinh tại Concesio nước Ý ngày 26 tháng 9 năm 1897 và qua đời tại Castel Gandolfo, Rôma ngày 6 tháng 8 năm 1978.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Sự trở lại huy hoàng của Đức Phaolô-VI

Phong thánh : Đức Phanxicô sẽ mặc áo phụng vụ của Đức Phaolô-VI và Giám mục Romero

Đức Phaolô VI, Giáo hoàng của Công đồng

Di sản đích thực của Đức Giáo hoàng Phaolô VI