Một quyển sách trao đổi với Đức Phanxicô sẽ phát hành ngày 3 tháng 12-2018

58

Một quyển sách trao đổi với Đức Phanxicô sẽ phát hành ngày 3 tháng 12-2018

cath.ch, 2018-10-11

Ngày 11 tháng 10, báo L’Osservatore romano loan tin, câu chuyện trao đổi bốn giờ giữa Đức Phanxicô và một nhà truyền giáo Tây Ban Nha sẽ được phát hành vào ngày 3 tháng 12 sắp tới.

Theo nhật báo Vatican, các đề tài thời sự như nạn giáo quyền, như việc tuyển chọn các ứng sinh vào chức thánh sẽ được đề cập đến trong quyển sách tiếng Tây Ban Nha này “Sức mạnh của ơn gọi. Đời sống thánh hiến ngày nay” (La fuerza de la vocación. La vida consagrada hoy).

Linh mục giáo sư Fernando Prado soạn thảo quyển sách này, linh mục là giáo sư thần học về truyền giáo, về các cơ quan truyền thông, về đời sống thánh hiến của Viện thần học đời sống tu trì ở Madrid (Tây Ban Nha). Nhà truyền giáo Tây Ban Nha cũng đã công bố buổi nói chuyện bốn giờ với Đức Giáo hoàng vào tháng 8 – 2018 về đời sống thánh hiến, chỉ một thời gian trước chuyến tông du đến Dublin (Ai Len) để dự Đại hội gia đình của Đức Phanxicô.

Marta An Nguyễn dịch