Hội thảo Truyền giáo, ba ngày suy nghĩ về việc loan báo Tin Mừng

98

Hội thảo Truyền giáo, ba ngày suy nghĩ về việc loan báo Tin Mừng

Hàng chục linh mục cùng đồng tế với Tổng Giám mục Michel Aupetit, giáo phận Paris trong thánh lễ ngày thứ bảy 29 tháng 9 -2018.

la-croix.com, Arnaud Bevilacqua, 2018-09-27

Trong vòng ba ngày từ thứ sáu 28 đến 30 tháng 9-2018, buổi Hội thảo Truyền giáo lần thứ tư được tổ chức tại Paris, một cuộc họp lớn để tìm ý tưởng và sáng kiến để rao giảng Phúc Âm.

Ông Arnaud Bouthéon, một trong các nhà sáng lập Hội thảo Truyền giáo không ngần ngại đưa ra mục tiêu hàng đầu cho buổi hội thảo này: “Làm thế nào để đề xuất đức tin và Chúa Kitô cho xã hội ngày nay?”, để “cùng nhau suy nghĩ về việc rao giảng Phúc Âm” và “làm sao có các phương tiện cụ thể để luôn đề nghị được đức tin ở mọi nơi.”

“Cùng suy nghĩ chung de rao giảng Phúc Âm”

Hội thảo Truyền giáo, báo Thập giá cùng đứng ra tổ chức họp lần thứ tư ở quận 6 Paris từ thứ sáu 28 đến chúa nhật 30 tháng 9. Buổi Hội thảo được một hội đồng giáo dân dấn thân làm việc trong Giáo hội tổ chức, họ truyền bá qua các mạng xã hội và các tổ chức dấn thân khác của họ.

Sự kiện ngày càng thu hút nhiều phong trào và nhiều tổ chức này muốn nhắm đến ai? Theo ông Arnaud Bouthéon thì: “Sự kiện này muốn nhắm đến những người truyền giáo công giáo, những người phục vụ nhiều hơn, đến những ai hiểu bây giờ không phải là thời ngồi than khóc, thời cho mình là nạn nhân, nhưng là thời tìm lại tinh thần tông đồ trong một xã hội mệt mỏi và chán nản.” Ngày 3 tháng 10 sắp tới, ông Arnaud Bouthéon sẽ ra mắt quyển sách Một tuổi trẻ công giáo Pháp, nxb. Artège, gom lại các chứng ngôn của các bạn trẻ về việc phúc âm hóa.

Một cách cụ thể, buổi Hội thảo lớn này nhằm tìm các ý tưởng và sáng kiến để rao giảng Tin Mừng, do các phong trào, các tổ chức trong “làng” của Trường Stanislas đứng ra giới thiệu. Sự kiện cũng là dịp cầu nguyện, bắt đầu lúc 20pm chiều thứ sáu ở nhà thờ Saint-Sulpice với chủ đề “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Ông Arnaud Bouthéon giải thích, Hội thảo Truyền giáo gồm hơn “150 buổi họp nhóm”, mỗi buổi 50 phút do các “người đã có kinh nghiệm truyền giáo” điều hành. Ông Bouthéon là tác giả quyển sách Như một vận động viên của Chúa, biểu hiện thể thao và tinh thần kitô, nxb. Salvator sẽ điều hành một buổi họp nhóm về chủ đề này.

Buổi Hội thảo sẽ có nhiều buổi diễn thuyết về các chủ đề như “Hiểu và yêu thế giới để phúc âm hóa” do ông Guillaume Goubert, giám đốc báo Thập giá diễn thuyết -, “Làm thế nào rao giảng khi Giáo hội bị lấm tội?”, hoặc “Xã hội còn chờ được gì nơi người tín hữu kitô?”

Trong số các diễn thuyết gia có các giám mục như Giám mục Jacques Blaquart, giáo phận Orléans, Giám mục Olivier de Germay, giáo phận Ajaccio, ngoài ra còn có bà Véronique Fayet, giám đốc Công giáo Cứu trợ, ông Tugdual Derville, đại diện Alliance Vita hay ông Jean-Guilhem Xerri, nhà tâm thần học và sinh học y khoa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Tại Hội thảo Truyền giáo, “không phúc âm hóa nếu không có công việc của sự thật”

Video cảm động buổi lễ trong kỳ họp Hội thảo Sứ mạng